Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Er worden steeds meer spoken gezien

Er worden steeds meer spoken gezien - 60167
Samenvatting van het artikel

Ook bij mijn peilingen worden er inmiddels allerlei spoken gezien, die zouden wijzen op fraude. Het steeds meer zien van spoken is versterkt door hoe er de afgelopen 3 jaar is geopereerd om conclusies naar buiten te brengen, die niet door harde feiten werden onderbouwd, maar wel in het gewenste verhaal pasten.

Lees volledig artikel: Er worden steeds meer spoken gezien

Leestijd: 5 minuten

Er worden steeds meer spoken gezien

De “spook”- peilingen

Nee, dit is geen speciaal artikel ter gelegenheid van Halloween. Dat was bijna 4 maanden geleden. Dit artikel gaat over het proces dat ik waarneem, waarbij men steeds meer spoken denkt te zien. Met spoken bedoel ik verschijnselen die er niet werkelijk zijn, maar die wel bestaan in de geest van degenen die ze denken te zien….Een verschijnsel dat we al langer kennen, maar waarvan het lijkt dat het door de Coronacrisis een sterke versnelling heeft ondergaan.

Een proces dat ik van alle kanten van het spectrum waarneem, ook bij degenen die van anderen zeggen dat ze desinformatie verspreiden. Maar die bij zichzelf de grote balk in het eigen oog niet zien.

Ik kan het goed illustreren aan de hand van mijn ervaringen met peilingen van politieke voorkeur. Die doe ik, zoals bekend, al meer dan 45 jaar. Al vanaf het begin kreeg ik aanmerkingen dat een of meer partijen werden overschat of onderschat. Maar wel gepaard gaande met inhoudelijke opmerkingen over de aanpak van het onderzoek. Vaak hadden ze ongelijk, en kwam er een verkiezingsuitslag van de bewuste partij die dicht lag bij de laatste peiling. En soms hadden ze gelijk en werd een partij in de peiling inderdaad te hoog of te laag geschat. En als dat laatste gebeurde dan gebruikte ik die kennis om die meting te verbeteren.

Ik kan me niet voorstellen…

Maar de afgelopen tijd zie ik een groeiende groep van mensen, die de uitslag van de peiling gewoon niet kan geloven. En dan komen ze met argumenten die doorgaans van de kwaliteit zijn als “Ik ken niemand, die……   stemt” of “Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die nog ….. stemt”. Vaak met de toevoeging dat ik wel betaald zal krijgen om met die uitslag te komen of dat ik samenspan met bepaalde organisaties (een of meer politieke partijen, de WEF, etc.)

Wat dan ook opvalt is dat het ook niet uitmaakt welke tegenargumenten er zijn. Het dringt gewoon niet door. Dat een ander peilingbureau ongeveer dezelfde uitslag heeft, of dat er tussentijdse verkiezingen zijn geweest die ook dezelfde trend lieten zien. Maar ook dringt het niet bij de criticasters door dat bij een peiling je ook vraagt/men weet welke partij men de vorige keer heeft gestemd, zodat je ook een indruk kan geven hoe de winst- en verliesstromen lopen.

Aan de hand van FVD kan ik dit goed laten zien. (Maar de op- en aanmerkingen betreffen niet alleen FVD). In mijn peiling staat deze partij op 5 Tweede Kamerzetels, terwijl die partij in maart 2021 bij de Tweede Kamerverkiezingen 8 zetels haalde. Een daling van 40%, die al geruime tijd te zien is. Onder degenen in het onderzoek die FVD in 2021 hebben gestemd geeft bijna de helft aan nu een andere partij te stemmen. BBB en PVV worden dan het meest genoemd, gevolgd door JA21 en BVNL. Het verlies naar de PVV wordt deels gecompenseerd door PVV-kiezers van 2021, die nu FVD aangeven te stemmen. Ook de uitslag van de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Voorne aan Zee enkele maanden geleden liet zien dat FVD toen duidelijk slechter scoorde dan bij TK2021.

Er moet wat achter zitten

Maar fervente FVD-aanhangers kunnen en willen het niet geloven. “De partij die de meeste leden heeft kan niet op verlies staan” zeggen ze. Daar moet wat achter zitten, wordt dan gesteld. En als dat gepaard gaat met een uitslag van de VVD van 22 zetels dan is dat het ultieme bewijs “Want ik ken niemand die deze partij nog stemt” wordt dan gezegd.

De meest recente variant van dit gekrakeel is dat deze uitslag van de peilingen een voorbereiding zou zijn voor de fraude, die over drie weken zal worden uitgehaald met het tellen van de stemmen. Want dan kan men op die manier makkelijk uitgebrachte stemmen wegwerken, want ze zorgen ervoor dat de uitslag ongeveer die zal worden van de peiling en dan ruikt niemand lont.

Juist omdat ik zo goed weet hoe het bij peilingen en verkiezingen achter de schermen toegaat en ook goed weet hoe moeilijk het is om op grote schaal met het stemmen in Nederland te frauderen, is het complete kul wat die mensen zeggen. De uitslagen per stembureau (bijna 10.000 in Nederland) zijn door de jaren heen beschikbaar. In Nederland is het zo dat de belangrijkste trends in de uitslagen van vrijwel alle stembureaus terug te zien zijn. Het tellen van de stemmen per stembureau is openbaar. De uitslagen die in de databases terechtkomen kunnen gecontroleerd worden door de mensen die bij het tellen aanwezig zijn geweest en fraude zou direct kunnen worden vastgesteld. En als er in een aantal stembureaus grootschalig gefraudeerd zou zijn, dan zou de trend van de uitslag in die stembureaus fors anders zijn dan in de andere stembureaus en dat zou ook direct opvallen.

Nee, men ziet echt spoken.

Het is een patroon

Helaas is het bovenstaande slechts een voorbeeld van een patroon dat ik herken en dat feitelijk door heel veel mensen en groepen wordt gehanteerd. Wellicht niet zo extreem, maar in de kern is hetzelfde aan de hand. Bepaalde zaken moeten zo zijn, omdat ze in het verhaal passen waarin men zelf gelooft. En als stevige feiten op iets anders wijzen dan worden die hetzij genegeerd of als fraude aangemerkt.

Er is inmiddels een waslijst van informatie die boven tafel komt, wat men ook al veel eerder had kunnen weten, maar wat toen werd ontkend/genegeerd omdat die niet in het gewenste verhaal paste. En nog steeds is dat met nogal wat kwesties rondom Corona het geval. In de VS is dat het best zichtbaar omdat het daar evident langs politieke lijnen loopt (Democraten en Republikeinen). Rondom:

  • het vaccineren (3 vaccinaties verplicht op heel wat universiteiten),
  • de hoge mate van bescherming die een eerdere infectie biedt, maar die lang werd ontkend,
  • de mondmaskers die in de VS nog op veel plekken (moeten) worden gebruikt,
  • de steeds geringere opbrengst van nieuwe boosters,
  • het grote verschil in de balans van het voordeel van vaccineren en het nadeel van vaccineren naar leeftijd, etc.

Verder ingraven

Maar in plaats van dat er goede analyses worden uitgevoerd, waar de beperkingen van de data worden geadresseerd en debatten worden gevoerd over de bevindingen om zo samen verder te komen, graaft men zich in op de eigen posities. Negeert men informatie die op wat anders wijst, of wordt de ander van fraude beschuldigd, complotdenken, cherrypicking enz.

De regelmatige lezer van deze site weet dat ik vaak forse kritiek heb op conclusies die er in studies worden getrokken en waarover naar buiten gecommuniceerd wordt, maar dan laat ik ook zien waar men volgens mij uit de bocht is gevlogen. Zoals eergisteren met het rapport over de IFR, waarbij de cijfers die men bij de berekeningen gebruikte minder hard waren dan uit de conclusies zoals ze naar buiten werden gebracht, werd voorgesteld. (IFR van Covid in het begin zou 12 keer zo hoog zijn als die van griep).

Ik denk dat, juist omdat de afgelopen drie jaar rondom Corona deze manier van optreden zo vaak heeft plaatsgevonden, er een soort doos van Pandora is geopend en steeds meer mensen denken dat hen een rad voor ogen wordt gedraaid waardoor ze steeds wantrouwender worden. En ik vrees dat het lang zal duren voordat de geest weer in de fles is (en de spoken verdwenen zijn).

Toegift

De Deense politicoloog prof. Michael Bang Peter (@M_B_Petersen) heeft gisteren een uitgebreide serie tweets geplaatst over onderzoeken naar hoe de afgelopen drie jaar de Coronacrisis tot een toename van de polarisatie en wantrouwen in de samenleving heeft geleid. Hieronder treft u die aan.

Onderzoek Pederson Over Polarisatie

U heeft zojuist gelezen: Er worden steeds meer spoken gezien.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Op deze site willen we geen paywall introduceren. Iedereen die dit wil kan al onze artikelen lezen. Welk onderwerp het ook betreft. Maar wij draaien wel op de vrijwillige bijdragen van onze bezoekers. Daarvoor is deze link beschikbaar. Hartelijk dank alvast.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665