Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Meer inzicht in de uitslag van PS2023

Meer inzicht in de uitslag van PS2023 - 62503
Samenvatting van het artikel

Door de uitslag van PS2023 af te zetten tegen een scala van kenmerken kan een goede indruk gegeven worden van de verschillen en overeenkomsten tussen de kiezers van de afzonderlijke partijen. Het laat o.a. zien hoe groot de verschillen zijn rondom de klimaatproblematiek tussen de verschillende groepen kiezers.

Lees volledig artikel: Meer inzicht in de uitslag van PS2023

Leestijd: 3 minuten

Meer inzicht in de uitslag van PS2023

Hoe is er gestemd per categorie kiezers?

Om meer inzicht te krijgen in wie de stemmers zijn van de verschillende partijen is er via Peil.nl, zoals bij iedere verkiezing, een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij naast het stemgedrag bij de verkiezing een groot aantal vragen gesteld is over een scala van onderwerpen. Samen geven die een goede indruk van wie de stemmers zijn van de afzonderlijke partijen. Het betrof in totaal 40 vragen die leidden tot meer dan 250 afzonderlijke kenmerken. Over een klein deel is er al eerder een verslag gemaakt, dat u hier kunt aantreffen. Over een aantal andere vragen rapporteren wij hieronder.

U dient de tabellen verticaal te lezen. Dat betekent dat u de verkiezingsuitslag in procenten ziet voor de afzonderlijke categorie die boven de kolom staat.

Kerkbezoek

De onderstaande tabel laat zien hoe het stemgedrag is onder de vier categorieën die onderscheiden zijn voor de mate van het kerkbezoek. In de eerste kolom ziet u de landelijke uitslag. In de laatste kolom (degenen die vaker dan enkele keren per jaar naar de kerk gaan) scoren de Christenunie (27%) en de SGP (die in de groep “overige partijen” zit) het hoogst. CDA scoort daar “maar” 10%, evenals BBB trouwens.

In de categorie die niet naar de kerk gaat scoort BBB het hoogst en daarna volgen GroenLinks en PvdA.

Uitslag van PS2023 naar diverse kenmerken - 62495

Sector werkzaamheid

Goed te zien valt dat BBB sterk ondervertegenwoordigd is in de sectoren onderwijs en overheid en oververtegenwoordigd is in de sectoren landbouw en industrie. De VVD krijgt relatief gezien de meeste stemmen in de sector “overige dienstverlening”. Groen Links is het sterkst bij Onderwijs en Horeca/Toerisme vertegenwoordigd. PvdA het sterkst bij overheid en onderwijs. CDA het sterkst bij de landbouw en overige dienstverlening. D66 scoort het hoogst onder overheid en ICT.

Uitslag van PS2023 naar diverse kenmerken - 62497

Oordeel over financiële situatie

De onderstaande  twee vragen laten altijd grote verschillen zien tussen de partijen. Degenen die zich wel zorgen maken over hun financiële situatie stemmen relatief meer op BBB, PVV, SP, FVD en overige partijen. Degenen die aangeven dat de veranderingen in de wereld meer kansen geven stemmen vaker op VVD, GroenLinks en D66.

Uitslag van PS2023 naar diverse kenmerken - 62494

Kijken naar nieuws/opiniërende programma’s

Hier zien we grote verschillen in stemgedrag naar het kijkerspubliek van de verschillende programma’s. Het meest uit elkaar loopt het publiek van Buitenhof en Vandaag Inside. BBB haalt bij de kijkers van het eerste programma 11% en bij de kijkers van het laatste programma 39%. Buitenhof haalt 12% onder kiezers van D66 en Vandaag Inside 1%. Groen Links scoort bij 8 van de 10 programma’s fors onder het landelijk cijfer, hetgeen o.a. laat zien dat die groep beduidend minder naar televisie kijkt of althans naar dit soort programma’s op tv.

Uitslag van PS2023 naar diverse kenmerken - 62501

Social Media

Voor deze vier social media zien we hier de verkiezingsuitslag. Facebook levert relatief gezien de meeste BBB kiezers op en de minste GroenLinks kiezers. Op Twitter zie je relatief minder VVD-ers.  Op Linkedin scoren de 5 groortste partijen ieder 12% plus of min 1%.

Uitslag van PS2023 naar diverse kenmerken - 62499

Websites

En dit zijn de resultaten onder een zevental websites. Goed te zien valt dat nu.nl een resultaat geeft dat sterk lijkt op de Nederlandse uitslag.

Uitslag van PS2023 naar diverse kenmerken - 62498

 

Beoefende sporten

Onder degenen die voetballen zien we opvallend weinig kiezers van D66, PvdD en SP. Onder degenen die tennissen relatief veel CDA-ers en D66-ers. Onder golfers is de VVD de grote winnaar. Bij hardlopen is winnaar Groen Links.  BBB-ers scoren daar relatief gezien het minst.

Uitslag van PS2023 naar diverse kenmerken - 62502

Oordeel over klimaatproblematiek

Deze tabel is horizontaal afgezet. Dus de cijfers moeten dan per partij worden afgelezen. Van de BBB-ers zegt niemand dat het 5 over 12 is en 46% van de BBB-kiezers zegt dat de zorgen worden overdreven. De helft van de kiezers van GroenLinks zegt dat het 5 over 12 is en 1% dat de zorgen worden overdreven.

Goed te zien is dat de kiezers van de VVD en het CDA vooral in de twee middelste kolommen staan. Terwijl die van GroenLinks, PvdA, D66 en PvdD grotendeels in de twee linkerkolommen. BBB-, PVV-, JA21- en FVD-kieers bevinden zich voor het overgrote deel in de drie rechterkolommen.

Meer inzicht in de uitslag van PS2023 - 62510

Wilt u over de volledige serie tabellen beschikken dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij topdognl@yahoo.com onder de vermelding “Kenmerken PS2023”.

U heeft zojuist gelezen: Meer inzicht in de uitslag van PS2023.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.