Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Fascinerende uit een pdf “ontsnapte informatie” over de virus-ontsnappings-hypothese

Fascinerende uit een pdf “ontsnapte informatie” over de virus-ontsnappings-hypothese - 63851
Samenvatting van het artikel

Diep verborgen in een pdf zat cruciale informatie over hoe een groep wetenschappers, incl. Marion Koopmans, in het begin de mogelijkheid van de ontsnapping van het virus uit het Lab in Wuhan serieus namen. Nu die informatie "ontsnapt is", wordt helemaal duidelijk hoe de betrokkenen vanaf maart 2020 de buitenwereld hebben misleid.

Lees volledig artikel: Fascinerende uit een pdf “ontsnapte informatie” over de virus-ontsnappings-hypothese

Leestijd: 5 minuten

Fascinerende uit een pdf “ontsnapte informatie” over de virus-ontsnappings-hypothese

Een onthullende pdf

In de Senaat werden dinsdag twee auteurs van het artikel “The Proximal Origin of Sars-Cov-2” gehoord. Dat artikel, gepubliceerd in Nature Medicine op 17 maart 2020, speelde een hoofdrol in het creëren van een publieke indruk van een wetenschappelijke consensus dat het virus op natuurlijke wijze was ontstaan op een Chinese “natte markt”. En dat het denken dat het uit het op 10 km afstand staande Viruslab in Wuhan was ontsnapt, onzin was.  Het betrof de eerstgenoemde schrijver van rw6 artikel Kristian Andersen en co-auteur Robert Garry.

Aan het slot van de samenvatting van dat belangrijke artikel staat:

Onze analyses tonen duidelijk aan dat SARS-CoV-2 geen laboratoriumconstructie of doelbewust gemanipuleerd virus is.

De auteurs dienden bepaalde mailcommunicatie aan de senaatscommissie te verstrekken. Die pdf is dinsdag ook vrijgegeven. Maar daarbij zagen de auteurs iets heel belangrijks over het hoofd. Als je vanuit Word een pdf aanmaakt dan wordt in dat pdf veel meer meegenomen dan hetgeen de makers willen. En er zijn mensen die deze extra informatie zichtbaar kunnen maken.

En laat dat nu precies gebeurd zijn bij de communicatie van de auteurs van het artikel vanaf begin februari 2020 met een aantal andere prominente virologen, waaronder Marion Koopmans. Die informatie (via Mail en chats uit het programma Slack) laat goed zien hoezeer de auteurs de mogelijkheid van het lableak als een serieuze optie beschouwden. Plus dat ze het schadelijk zouden vinden voor hun mogelijke onderzoeken in de toekomst als deze optie naar buiten toe serieus genomen zou worden.

Als je die communicatie leest dan is het alsof je toegang hebt tot geheime communicatie van mensen die een daad aan het voorbereiden zijn om de buitenwereld te misleiden en die daar vervolgens heel goed in geslaagd zijn. (In Nederland wordt nog steeds het alleen al opperen van de mogelijkheid van een lableak gezien als een complottheorie…..).

De hoogtepunten

De communicatie die hierdoor beschikbaar gekomen is, kan hier gevonden worden. Ik zal me richten op de communicatie die er in februari 2020 werd gevoerd over de twee mogelijke hypotheses: het virus was van dieren op mensen overgesprongen en het virus was uit het Wuhan lab “ontsnapt”.

Op 1 februari 2020 was er een telefonische vergadering tussen de uiteindelijke auteurs en Dr. Fauci en Dr. Collins, de directeur van het National Institutes of Health. Latere notulen toonden aan dat de consensus onder de experts neigde naar een ontsnapping uit het lab. Maar binnen enkele dagen lieten ze een concept circuleren – ook naar Fauci en Collins – dat tot de tegenovergestelde conclusie kwam, waarvan het eerste concept op dezelfde dag van de conferentie klaar was. Hoe en waarom deze snelle ommezwaai heeft plaatsgevonden is onderwerp geweest van veel debat en ondervraging.

De auteurs hebben gezegd, en tijdens de hoorzitting van dinsdag jl. herhaald, dat nieuwe gegevens hen van gedachten hadden doen veranderen, maar de nieuwe Slack-berichten en e-mails laten zien dat hun aanvankelijke neiging tot een ontsnapping uit het lab nog lang na die tijd bleef bestaan.

Communicatie

Dit is de Slack communicatie tussen de hoofdauteur Kristian Andersen en mede-auteur Andrew Rambaut op 2 februari 2020.

“Ik geloof dat RaTG13 uit Yuanan komt, dat is ongeveer zo ver weg van Wuhan als je maar in China kunt zijn,” schreef Andersen, verwijzend naar een virus dat in 2013 Covid-achtige symptomen veroorzaakte bij mijnwerkers, een stam die later werd opgeslagen en onderzocht in het Wuhan Institute of Virology. “Hoe groot is de kans dat je een virus vindt dat 96% identiek is, gezien de afstand? Lijkt vreemd gezien het grote aantal SARS-achtige virussen dat we in vleermuizen hebben.”

Rambaut antwoordde op Slack en stelde voor om dergelijke overwegingen achterwege te laten. “Persoonlijk vind ik dat we moeten ophouden met dat vreemde toeval. Ik ben het ermee eens dat het erg verdacht ruikt, maar zonder een rokend pistool zal het ons geen goed doen,” schreef hij. “De waarheid zal nooit boven tafel komen (als [lab] ontsnapping de waarheid is. We hebben onweerlegbaar bewijs nodig. Mijn standpunt is dat de natuurlijke evolutie volledig plausibel is en dat we het daarbij moeten laten. Labpassage zou deze mutatie ook kunnen genereren, maar we hebben geen bewijs dat dat is gebeurd.”

Toch, zei Rambaut, ook al zou de waarheid nooit aan het licht komen als een lab verantwoordelijk was, hadden de onderzoekers een verantwoordelijkheid, op zijn minst privé, om te kijken welke lessen er geleerd konden worden om een toekomstige laboratoriumontsnapping te voorkomen. “Ik denk dat het een goed idee zou zijn om deze argumenten uiteen te zetten voor een beperkte verspreiding. En eerlijk gezegd, zodat we ervan kunnen leren, zelfs als het geen ontsnapping was,” voegde hij eraan toe.

Diezelfde dag, nadat hij de eerste versie van het artikel had opgesteld, reageerde Andersen op twee collega’s die het laboratoriumscenario definitief wilden uitsluiten:

“Het belangrijkste punt is dat een toevallige ontsnapping in feite zeer waarschijnlijk is – het is geen randtheorie.”

Let wel dit schrijft de hoofdauteur Andersen op 2 februari 2020, die vervolgens kort erna het laboratoriumlek bestempelt als complot in de marge!

Vervolgens komt er deze mailwisseling tussen Andersen en mede-auteur Rambaut:

Rambaut: “gezien de shit show die zal komen als iemand serieus de Chinezen beschuldigt van het zelfs per ongeluk laten ontsnappen van het virus, vind ik dat, omdat er geen bewijs is van een aangemaakt virus, we geen onderscheid kunnen maken tussen natuurlijke evolutie en een ontsnapping, dus beperken we ons tot het toeschrijven aan een natuurlijk proces” 

En dan antwoordt Andersen:

“Ik ben het ermee eens. Dat is een goede conclusie. Hoewel ik een hekel heb als politiek in de wetenschap binnendringt, maar nu is het onmogelijk het te vermijden, gezien de omstandigheden.”

Het is heel duidelijk. De auteurs hielden beide opties open, maar besloten uit niet-wetenschappelijke overwegingen, de mogelijkheid van een lab-ontsnapping naar het rijk der fabelen te verwijzen, zoals ze dus in hun artikel kort erna deden.

Een belangrijke deelnemer, Ron Fouchier, beschrijft dat “hogere doel” in een mail naar de hele groep op 8 februari: “Dat vermindert het risico van nieuwe discussies over biosafety waardoor het onnodig toekomstige pogingen om het virus voor onderzoek en diagnose te kweken, zal frustreren.”

En om dat doel te bereiken werkte vrijwel iedereen mee, inclusief Marion Koopmans, die deze mail ook ontving.

Marion Koopmans

In diverse mailwisselingen staat ook Marion Koopmans bij de cc en aan een cruciaal telefoongesprek tussen een groot aantal virologen begin februari heeft zij ook meegedaan.

Ook zij heeft direct vanaf het begin er alles aan gedaan om de mogelijkheid dat het virus uit het lab was ontsnapt weg te schuiven als een complottheorie. In een email van 9 februari schrijft ze:

“Ik ben er niet voor om iets specifieks te publiceren over de hypothese dat het virus uit het lab is ontsnapt, omdat het anders averechts kan werken.”

Hoezeer Marion Koopmans in de knoop zat over dit onderwerp bleek uit een tv-interview uit november 2021. Hier schrijf ik er uitgebreid over. 

Ongeloofwaardig

In dat interview krijgt ze de volgende vraag: “Was zo’n lab theorie in het begin zo’n gekke gedachte?”

En dan antwoordt Marion Koopmans letterlijk: “Nou heel onwaarschijnlijk, dus ik vond het vooral. Het was nou ja, alleen maar omdat het in een gebied was waar ook een lab staat waar aan Corona virus wordt gewerkt, was voor mij geen enkele associatie, want ja, dat is voor mij geen associatie.”

In het licht van hetgeen nu uit de pdf’s tevoorschijn gekomen is, een nog ongeloofwaardiger verklaring dan je al kon denken toen het programma werd uitgezonden.

Wanneer zouden media in Nederland op dat onderwerp nu eens wakker worden? Dat ze zich zijn gaan realiseren hoezeer ze voor het karretje gespannen zijn van wetenschappers die, om welk motief dan ook, politiek bedreven rondom de bron van het virus. En daarmee de media hebben misleid. Waardoor in Nederland een veel groter deel van de bevolking dan in andere landen denkt dat de ontsnapping uit het lab in Wuhan een complottheorie is.

U heeft zojuist gelezen: Fascinerende uit een pdf “ontsnapte informatie” over de virus-ontsnappings-hypothese.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665