Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Keulemans trekt (wederom) uit waardeloze data zijn gewenste conclusie

Keulemans trekt (wederom) uit waardeloze data zijn gewenste conclusie - 64187
Samenvatting van het artikel

Als je de basisdata analyseert van een door Maarten Keulemans gebruikte grafiek over de bescherming van het vaccin tegen sterfte dan besef je dat dit een voorbeeld is van flagrante desinformatie. Alleen al met je gezond verstand zou je dat al kunnen weten. Maar ja, als grafieken het beeld laten zien dat je graag wilt verspreiden, dan is ieder kritisch vermogen verdwenen.

Lees volledig artikel: Keulemans trekt (wederom) uit waardeloze data zijn gewenste conclusie

Leestijd: 4 minuten

Keulemans trekt (wederom) uit waardeloze data zijn gewenste conclusie

Artikel in samenwerking met Anton Theunissen (virusvaria.nl). Lees een veel uitgebreidere analyse in dit artikel op virusvaria.nl. 

Per fiets in 1 uur van Amsterdam naar Maastricht

Stel dat je een artikel leest waar iemand zegt dat hij in 1 uur van Amsterdam naar Maastricht heeft gefietst. Dan weet iedereen meteen dat daar iets fouts staat. Misschien had er moeten staan dat het 10 uur had geduurd?

We zijn beiden heel ervaren in het analyseren van data en soms komen we grafieken en cijfers tegen die voor ons net zo onzinnig zijn als het voorbeeld van die fietser die er 1 uur over deed van Amsterdam naar Maastricht.

Dit artikel gaat over een flagrant voorbeeld hiervan:

In mei/juni ’21 was er in Engeland amper corona. Als dan in een grafiek wordt getoond dat de totale sterfte onder ongevaccineerden in die periode toch 2,5 keer zo hoog was als die onder gevaccineerden tegen Covid-19, dan weet je dat het niet waar kan zijn en er iets niet deugt.

Reden om de brondata erbij te zoeken, die is er gelukkig wel in Engeland. En inderdaad: die data kloppen niet en zijn ronduit misleidend.

Bescherming tegen sterfte door Covid-19

Iets dergelijks gebeurde tijdens de Coronaperiode met enige regelmaat in Nederland. Op deze site hebben we er regelmatig over geschreven. Maar als je de basisdata uitgesplitst naar leeftijdsklasse niet krijgt, zoals in Nederland vaak het geval was, dan is het niet makkelijk om aan te tonen wat er fout is gegaan.

Wanneer je die basisdata echter wel hebt dan is het wel goed aan te tonen. En dat is het geval met een grafiek over de bescherming van het vaccin tegen sterfte in Engeland, die onlangs door Maarten Keulemans is gebruikt, waarbij hij iemand anders terecht wees omdat hij verkeerde informatie zou gegeven hebben over de bescherming van het vaccin tegen sterfte. Daarbij gebruikte hij een grafiek, die net zo onzinnig is als de fietsrit van Amsterdam naar Maastricht, die maar 1 uur tijd zou hebben gekost.

Keulemans trekt (wederom) uit waardeloze data zijn gewenste conclusie - 64186

Deze grafieken uit deze tweet zijn door derden in februari jl. gemaakt op basis van de data van het Engelse CBS – ONS. Die data, met uitgebreide specificaties per leeftijdsgroepen zijn beschikbaar. En als je die dan analyseert dan kan overtuigend aangetoond worden dat er niets klopt van deze grafieken. Maar dat Maarten Keulemans vervolgens klakkeloos die grafiek overneemt om een ander op een grove manier de les te lezen, terwijl hij de data die worden weergegeven niet doorgrondt. Dat is helaas vaker het geval met Maarten en cijfers, zoals we hier o.a. hebben beschreven en hier. 

Laten we even naar de grafieken kijken uit die tweet. Daaruit is duidelijk op te maken dat in 2021 de totale sterfte (all-cause mortality) in alle leeftijdsklassen onder de ongevaccineerden fors hoger was dan onder de gevaccineerden. Onder de leeftijdsgroepen tussen 50 en 80 jaar is dat bijna een factor 3!

Dat lijkt een zeer overtuigend bewijs dat de vaccinatie goed beschermt tegen sterfte door Covid-19.

Wij hebben die complete cijfers van het ONS gedownload en kunnen heel makkelijk aantonen dat er NIETS DEUGT aan deze grafieken.

In het artikel op virusvaria wordt dit uitgebreid uitgelegd. In dit artikel zullen we een aspect eruit belichten, om het overzichtelijk te houden, maar waaruit direct blijkt dat de cijfers niet kunnen kloppen.

We beperken ons tot een aantal leeftijdsklassen (tussen 50 en 80 jaar) en een bepaalde periode, mei-juni 2021. (We kunnen u verzekeren dat een uitgebreidere analyse met de andere leeftijdsklassen en andere periodes tot dezelfde conclusie leidt).

Sterfte zonder Covid-19

In mei-juni 2021 was de sterfte door Covid-19 in Engeland laag. Op het overlijdensdocument van ongeveer 1% van de gestorvenen tussen 50 en 80 jaar, was er -ook- sprake van Covid. In oktober 2021 was dat cijfer meer dan 15%!

We richten ons nu alleen op die periode mei-juni 2021 en stellen op basis van de uitgebreide data van ONS de netto sterfte vast. Dus de totale sterfte minus die (lage) sterfte aan Covid-19.

Vervolgens vergelijken we die netto sterfte bij de ongevaccineerden met die van de gevaccineerden. Je mag namelijk aannemen dat als er geen Covid-19 sterfte is er dan ook heel weinig verschil in de sterfte zou moeten zijn tussen gevaccineerden en ongevaccineerden tegen Covid-19.

We passen dan precies de rekenmethode toe die ook ONS heeft toegepast in de grafieken waar Maarten Keulemans naar verwijst. De netto sterfte per leeftijdsgroep bij gevaccineerden en ongevaccineerden wordt dan gedeeld door resp. het aantal gevaccineerden en ongevaccineerden in die periode. (dat gebeurt door per afzonderlijke dag in die periode het aantal ongevaccineerden en gevaccineerden te nemen).

Voor alle drie de leeftijdsklassen was de totale sterfte exclusief Covid-19 bij de ongevaccineerden een factor van 2,4 keer zo hoog als bij de gevaccineerden!

Hoe kan het dan zijn dat gevaccineerden tegen Covid-19 in deze drie leeftijdsklassen veel minder stierven dan de ongevaccineerden? Terwijl de sterfte niets met Covid-19 te maken had.

Voor zo een groot verschil is maar één logische verklaring: de data kloppen niet!!

Flagrante desinformatie

Prof. Fenton in Engeland en enkele anderen hebben al in de loop van 2021 vastgesteld dat het Britse ONS met onjuiste cijfers werkt inzake de vaccinatiegraad per leeftijdsklasse. Zij hebben daarover een brief geschreven naar de ONS, die op de site van de ONS is geplaatst. Uit hun toelichting is o.a. op te maken dat de ONS rond de 8 miljoen Engelsen niet meetelt in hun overzicht van al dan niet gevaccineerd zijn. Dat zijn o.a. mensen die niet ingeschreven staan bij een huisarts (General Practioner).

ONS ging bij voorbeeld in mei 2022 uit van 8% ongevaccineerden in Engeland, maar de officiële Health Security Agency stelde dat 20%  van de Engelsen toen ongevaccineerd was!

Als het ONS had gewerkt met die 20% ongevaccineerden in plaats van die 8% gevaccineerden dan zou bij onze berekening over mei-juni 2021 vrijwel geen verschil in sterftepercentage zijn tussen de gevaccineerden en de ongevaccineerden. En dat is in een periode met heel weinig Covid-sterfte een veel logischer resultaat dan het – belachelijke – verschil van een factor 2,5.

Omdat het ONS deze forse onderschatting van ongevaccineerden ook gebruikt heeft in de periode na mei-juni 2021, slaan dus de grafieken over de hele periode nergens op!

Louter door een te laag aantal ongevaccineerden mee te nemen in de berekening werd “aangetoond” dat vaccinatie een veel grotere bescherming bood dan als men zich niet tegen Covid-19 had laten vaccineren.

Kortom deze grafieken zijn misleidend.

Op 23 januari heeft het ONS officieel gereageerd op de bevindingen van Prof. Fenton. U treft die reactie hier aan. Daarin bevestigt men de bevindingen van Fenton en zegt daarbij letterlijk: “deze cijfers kunnen niet gebruikt worden, noch dat ze geschikt zijn, om de effectiviteit van de vaccinatie te bepalen”

Desondanks worden deze grafieken nog – en niet alleen door Maarten Keulemans – gebruikt. Terwijl ze niet anders gekwalificeerd kunnen worden als flagrante desinformatie. Iets wat de Engelse CBS bevestigd heeft!

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.