Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De lakmoesproef voor het 3e OVV rapport van morgen

Mijn lakmoesproef voor het 3e OVV rapport van morgen - 64746
Samenvatting van het artikel

Morgen komt het 3e rapport uit van de OVV over de Coronacrisis. Het gaat over de periode na de zomer van 2021. Toen werd er ontzettend met de data gemanipuleerd om alleen de ongevaccineerden de schuld te geven van de toename van de ziekenhuisopnames en steun op te wekken voor nieuwe maatregelen. Dat leidde tot de belachelijke (Omicron-)lockdown van 19-12-2021. Mijn lakmoesproef voor het nieuwe OVV-rapport is of ze al dan niet gehakt maken van dat besluit tot die lockdown, die uniek was in Europa!

Lees volledig artikel: De lakmoesproef voor het 3e OVV rapport van morgen

Leestijd: 5 minuten

De lakmoesproef voor het 3e OVV rapport van morgen

Morgen komt het OVV-rapport

Morgen wordt het 3e en laatste OVV-rapport naar buiten gebracht. Het betreft een evaluatie over de hele Coronaperiode. In de vorige twee rapporten werden best al een aantal stevige aanbevelingen gedaan, maar daar is heel weinig mee gebeurd. Hier treft u het tweede rapport aan van oktober 2022. 

De belangrijkste aanbevelingen van dat tweede rapport waren:

  • Effecten van de maatregelen moesten geëvalueerd worden
  • Meer inzichten in onzekerheden, afwegingen en keuzes

Het is duidelijk dat de regering dat niet van plan is en ik ben benieuwd hoe in het derde rapport daarop gereageerd wordt. Als dat niet zwaar opgenomen wordt door de rapporteurs dan weet je al dat dit derde rapport bestemd is om (ook weer) onder in een la te verdwijnen.

Maar er is een ander onderwerp dat ik als de echte lakmoesproef beschouw voor het rapport dat morgen uitkomt.

Zo werden we gemanipuleerd

Ter voorbereiding van het verschijnen van het derde rapport ben ik wat oudere WOB-documenten gaan raadplegen en ik kwam daarbij terecht bij een WOB-verzoek dat Ferdi Tuinman @ferdituinman één jaar geleden had gerapporteerd, maar dat blijkbaar niemand was opgevallen.  Het is een onthullend verslag over de manipulatie van VWS en RIVM met beschikbare informatie om het gewenste beeld te krijgen wat de minister (in dit geval Hugo de Jonge) had besteld.

Het speelde zich de tweede helft van 2021 af en het ging erom dat Minister de Jonge naar buiten wilde brengen dat vrijwel alle ziekenhuisopnames toen de ongevaccineerden betroffen. Dit alles ter voorbereiding van de invoering van nieuwe maatregelen in november 2021, waaronder de invoering van de 3G regel. (Iedereen die niet gevaccineerd was moest zich laten testen). Ook waren er vele oproepen om in Nederland 2G te gaan invoeren. (Dat zou ingehouden hebben dat iemand die niet gevaccineerd was, nergens meer in mocht). Wat uiteindelijk half december 2021 leidde tot een nieuwe lockdown.

Wij waren toen het enige Europese land dat een lockdown instelde. Louter op de voorspelling van het model van het RIVM van een sterke toename van het aantal ziekenhuisopnames, omdat ze daarbij de informatie niet gebruikten dat de Omikronvariant veel minder ziekmakend was.

Wat gebeurde er echt

Hoezeer we gemanipuleerd werden door VWS (Hugo de Jonge) en het RIVM blijkt – ook – uit een WOB-WOO verzoek dat liet zien in oktober 2021 dat er met cijfers werd gerommeld om daarmee de bevolking en de media te bespelen.

Even ter herinnering: Op basis van de beschikbare studies wereldwijd en goede data-analyse was in ieder geval in de zomer van 2021 al het volgende bekend:

  • Vaccinatie beschermde niet tegen besmetting.
  • Er was een bepaalde bescherming tegen ernstig ziek worden, maar die bescherming verdween na 4 tot 6 maanden. (Bij de latere boosters nam die periode af).
  • De lange termijn nadelige effecten van een mRNA vaccin waren niet vastgesteld. De korte termijn nadelige effecten waren er, maar die waren moeilijk kwantificeerbaar, mede doordat er geen neutrale data-verzameling plaatsvond.
  • Al sinds de lente van 2021 was er sprake van een onverklaarde oversterfte. Op Virusvaria werd daar al vanaf die zomer over geschreven. 

Dat in het najaar 2021 de ziekenhuisopnames weer duidelijk gingen stijgen was natuurlijk moeilijk uit te leggen voor VWS en RIVM, terwijl inmiddels al 80% van de bevolking was gevaccineerd. Juist omdat toen ook al een deel van de Nederlanders Covid-19 had gekregen (opgebouwde immuniteit) moest dat betekenen dat een niet gering deel van de opgenomen patiënten wel gevaccineerd was. De keuze van Hugo de Jonge en van diverse politici was echter om te zeggen dat vrijwel alle opgenomen patiënten ongevaccineerd waren.  Dit was een tweet van Jan Paternotte naar aanleiding van een RTL-artikel met uitspraken van minister Hugo de Jonge half oktober. 

Georkestreerde manipulatie door VWS en RIVM - 64733

Besef dat ruim twee weken erna weer nieuwe maatregelen werden afgekondigd en later in november meer, met o.a. het invoeren van de 1,5 meter maatregel, mondkapjesplicht, de 3G regeling en horeca moest om 20 uur sluiten.

Op 20 november 2021 schreef ik een artikel waarin ik de RIVM trucs met de cijfers uitlegde. Ik maakte een vergelijking met het programma Mindfuck.

Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - 64742

De meest bijzondere truc

De meest bijzondere truc was dat het RIVM in het najaar met een overzicht kwam dat het overgrote deel van de ziekenhuisopnames in 2021 ongevaccineerden betrof. Echter, gemakshalve vergat het RIVM dat het grootste deel van de ziekenhuisopnames het eerste deel van 2021 betrof, de periode waarin een groot deel van de bevolking nog niet gevaccineerd was!

Uit de ziekenhuiscijfers van Vlaanderen bleek in oktober 55% van de ziekenhuisopnames gevaccineerden te zijn. (Dat betekende nog wel dat de vaccinatie toen nog een vorm van bescherming bood, maar dat waren heel andere cijfers dan die in Nederland. Want daar zou, zie de tweet van Paternotte en het interview met De Jonge, rond de 85% van de ziekenhuisopnames ongevaccineerd zijn.) De cijfers van Nederland konden niet kloppen en werden bovendien ook nog verkeerd (bewust) geïnterpreteerd.

Uit de stukken die het WOB-verzoek van Ferdi Tuinman (@ferdituinman) uit die periode heeft verkregen is goed te zien hoe Hugo de Jonge bepaalde cijfers “bestelde” en hoe men vervolgens is gaan manipuleren om Hugo de Jonge zijn gewenste cijfers te leveren.

Het begint half oktober  met “de bestelling” van Hugo de Jonge.

Georkestreerde manipulatie door VWS en RIVM - 64736

Dat moesten dus cijfers zijn die zo slecht mogelijk waren voor de ongevaccineerden.

De cijfers, die zij als basis hadden, waren deze volgens het document van het WOB-verzoek:

Georkestreerde manipulatie door VWS en RIVM - 64737

Er waren twee problemen bij deze cijfers, die sterk verschilden met die in Vlaanderen:

  • Personen werden pas als gevaccineerd gekwalificeerd 28 dagen na hun vaccinatie.
  • Van rond de 9% van de opnames was de vaccinatiestatus niet bekend. Dat waren mensen die niet wilden dat de vaccinatiestatus aan het RIVM werd doorgegeven. (Vrijwel iedereen van die groep was wel gevaccineerd, want bekend was dat bijna 9% van degenen die gevaccineerd waren opgaven dat die informatie niet gebruikt mocht worden).

En wat deed men toen: degenen van wie de vaccinatiestatus onbekend was werden als ongevaccineerd gekwalificeerd. Dat heeft nog een interessante interne discussie opgeleverd, waaruit ik de volgende onderdelen plaats:

Georkestreerde manipulatie door VWS en RIVM - 64738

En zo kon Hugo de Jonge half oktober naar buiten komen en de stijgende ziekenhuiscijfers volledig toe  schrijven aan de ongevaccineerden, iets wat gretig werd overgenomen door Jan Paternotte.

Toen eenmaal, mede op basis van deze en andere manipulaties van cijfers, medio november de maatregelen werden verhard bleek uit de ontwikkeling van de cijfers nog meer dat een duidelijke meerderheid van de nieuwe opnames juist gevaccineerde ouderen betrof.

Dit liep nog uit op de belachelijke lockdown half december 2021.

Omikron kwam sterk op, er was al heel duidelijk dat het veel minder ziekmakend was. Maar Nederland werd het enige Europese land dat nog een lockdown afkondigde dankzij het dramatische RIVM model met belachelijke voorspellingen. Die lockdown duurde nog eens vier weken. Hier schreef ik al half december 2020 over die paniek-lockdown. 

Mijn lakmoesproef voor het OVV rapport dat morgen uitkomt is hoe ze die laatste lockdown behandelen. Als ze die besluitvorming van half december 2021 in het rapport niet met de grond gelijk maken, dan zijn die rapporteurs van het OVV geen knip voor de neus waard.

U heeft zojuist gelezen: De lakmoesproef voor het 3e OVV rapport van morgen

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Prognose voor de uitslag van de historische TK-verkiezingen 2023 - 68496