Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium - 69746
Samenvatting van het artikel

Anthony Fauci is door een Senaatscommissie in de VS verhoord en hij bevestigde diverse opvattingen die degenen die logisch nadachten al lang wisten. Tegelijk weten we nu ook dat Minister Kuipers snel vertrekt met - voorlopig - onbekende bestemming. Een instortend imperium, benadrukt door belangrijk nieuw onderzoek.

Lees volledig artikel: Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium

Leestijd: 5 minuten

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium

Verhoor

Afgelopen maandag en dinsdag werd Anthony Fauci 14 uur verhoord door een senaatscommissie die zich verdiept in het gevoerde Covid-beleid en de oorsprong van het virus. Dit verhoor vond plaats achter gesloten deuren, maar het verslag zal binnenkort naar buiten gebracht worden. Via X heeft de commissie al informatie over dat verhoor naar buiten gebracht. Niet alleen heeft Fauci op heel veel vragen niet geantwoord, ook is aan de orde dat hij het zich niet meer kon herinneren.

Twee informatieve berichten licht ik er even kort uit (en deze hebben ook in De Telegraaf gestaan):

  • Fauci gaf aan dat het ontstaan van het virus in het lab in Wuhan geen complottheorie was. Dit zegt hij dus bijna vier jaar nadat hij dat in het voorjaar van 2020 wel gezegd had: dat het onzin was om te veronderstellen dat het virus in het lab in Wuhan was ontstaan. Maar achter de schermen was het zo dat hij wel meewerkte aan de inspanningen van virologen (aangemoedigd door Marion Koopmans) om alle aandacht af te leiden van de mogelijkheid/grote kans, dat het virus wel in het Coronalab in Wuhan was ontstaan. (En zelfs met de actieve steun van Amerikanen).
  • Fauci gaf aan dat de 1,5 meter regel geen wetenschappelijke grond had. Vrij vertaald moet hij gezegd hebben dat die als het ware uit de lucht kwam vallen.

Overtuigend onderzoek

Al direct in maart/april 2020 heb ik aangegeven dat de afstandsregel (‘de 1,5 meter maatschappij’) compleet ongefundeerd was en zelfs schijnveiligheid suggereerde. Op 21 mei 2020 had ik daar een zeer veel bekeken interview over gehad met Pim van Galen.

De kern van die stelling was dat de infectie niet kwam doordat een grote virushoudende druppel van iemand anders je neus of mond in vloog, maar door het langdurig inademen van lucht waarin het virus in hele kleine deeltjes rondzweefde. Juist de grote uitbraken (superspreadevents) die voor de snelle verspreiding van de infecties zorgden, konden niet gebaseerd zijn op een aantal geïnfecteerde aanwezigen, die er prima in slaagden om hun grote druppels te plaatsen in de neus of monden van het overgrote deel van de aanwezigen.

Maar het moest komen door het inademen van het virus. En dan ook niet één keer, maar langdurig. Want er was ook al onderzoek dat liet zien dat degenen die relatief kort in een besmette ruimte verkeerden niet geïnfecteerd waren geraakt. En degenen, die er erg lang in waren geweest, een veel grotere kans hadden op een infectie en ook veel meer symptomen van de ziekte vertoonden.

Maar een groot deel van de maatregelen die er genomen werden, gingen van de fictie uit, dat de verspreiding van het virus plaatsvond als een geïnfecteerde dicht bij een niet geïnfecteerde was en dat dit in een fractie van een seconde kon gebeuren.

Dalende cijfers

De effectiviteit van die maatregelen, die in Nederland dus nooit geëvalueerd zijn, werd afgemeten aan het feit dat de cijfers snel aan het dalen waren. Maar dat die dalingen door wat anders kwam, konden degenen die de maatregelen adviseerden, niet gebruiken.

Ik kan u verzekeren dat in – het hele grote land – India de sterke daling na de stevige stijging – niet is gekomen door genomen maatregelen.

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium - 69738

En dichter bij huis. Toen in december de Coronavirusdeeltjes in de Nederlandse riolering sterk opliepen lazen we al weer van onze vaste Corona-omroepers dat we ons toch weer dienden voor te bereiden op maatregelen. Maar zie, zonder genomen maatregelen, is er toch een sterke daling gekomen van het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium - 69739

Stel dat we half december 2023 hetzelfde idiote hadden gedaan als half december 2021 (een lockdown instellen) en vervolgens was dit het patroon geweest van Coronavirusdeeltjes in het riool dan hadden de OMT-leden, Van Dissel en mensen als Rutte, De Jonge, Koopmans, Bonten en Kuipers victorie gekraaid: “kijk eens hoe goed onze maatregelen hebben geholpen”.

Seizoenseffect

Een zojuist uitgekomen groot (en peer-reviewed) onderzoek, waarin goede en onafhankelijke statistici (zoals Prof. Norman Fenton) de cijfers hebben geanalyseerd van 6 (West- en Noordeuropese landen) geeft aan dat voor ieder van die landen gold dat noch de maatregelen, noch de vaccinatie hebben gezorgd voor de daling van het aantal Corona-infecties, maar dat het gewoon het seizoenseffect was.

Dit is de cruciale tabel, waarbij NPI’s staat voor “non-pharmaceutical intervention”,  dus restricties die de overheid aan de mensen oplegde, zoals lockdowns, avondklok, 1,5 meter, mondkapjes e.d.

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium - 69740

Informatie, die u al vanaf het voorjaar 2020 op deze site heeft kunnen aantreffen en die de lezers van de “kwaliteits-media” nooit hebben kunnen zien, zelfs vandaag de dag nog niet. Want die worden nog steeds in slaap gehouden om maar niet te moeten erkennen dat ze vanaf 2020 de valse profeten van het OMT slaafs en kritiekloos hebben gevolgd (mede onder aanvoering van hun hogepriester/ annex “journalist van het jaar”  Maarten Keulemans. Die dus de laatste zal zijn om te erkennen hoe mis hij heeft gezeten).

Kuipers rent weg

Ernst Kuipers maakte tijdens de Coronaperiode furore als voorzitter van de LCPS. Die zorgde voor de landelijke spreiding van de Coronapatiënten. Ook hij viel me toen op als iemand die weinig van cijfers snapte en/of alleen informatie gaf, om het gevoerde beleid te ondersteunen of nog meer aan te moedigen om zwaardere maatregelen te nemen. Hij speelde op televisie met een grafiek waar niets van deugde, een sleutelrol bij het invoeren van de avondklok in januari 2021.

En direct na zijn aantreden begin 2022, toen we nog in de Omikron-lockdown zaten liet hij ook zien slechts een doorgeefluik te zijn van het waardeloze RIVM-model en een snurkend OMT.  Tijdens de twee jaar van zijn ministerschap heeft hij er voor gezorgd dat de maatregelen niet geëvalueerd zijn, maar dat wel een wet is aangenomen, waarbij in de toekomst bij nieuwe uitbraken, de overheid nog makkelijker maatregelen kan invoeren, waarbij grondrechten met de voeten worden getreden. Een gereedschapskist met maatregelen, waarvan niet bewezen is dat ze werken. In tegendeel, waarvan bewezen is dat ze niet werken.

Hij is de volgende minister die, voordat er een nieuw kabinet aantreedt, wegrent naar een andere baan. Niet alleen met onmiddellijke ingang, maar ook zonder te melden wat die nieuwe baan dan wel is.

Speculaties

En dat laatste is eigenlijk heel bijzonder. De argumentatie van Kuipers in zijn ontslagbrief was: “De reden dat ik nu mijn ontslag aanbied, is dat ik in het buitenland een functie ga vervullen, waaraan een bepaalde ingangstermijn is gekoppeld. Daarover kan ik pas helaas later duidelijkheid geven.” 

Dit opent allerlei speculaties. Waarom neem je al wel ontslag, terwijl nog niet bekend kan worden gemaakt wat je nieuwe positie is. Alsof dat niet op hetzelfde moment zou kunnen….. Het zou een functie buiten Europa zijn. Toch niet in Afghanistan?

Pas als we die nieuwe baan kennen zal het duidelijk zijn wat nu de reden is van die geheimzinnigheid. Maar zeker als je de woorden terughoort, die hij uitsprak op de vragen over zijn baan als minister, klinken die in het licht van zijn huidige beslissing nog ongeloofwaardiger.

Benieuwd welke tijdelijke opvolger D66 in petto heeft. Als we de eerste rij langslopen bij een congres van D66 dan zag ik daar Marion Koopmans zitten en de beroepsquerulant Piet Lekkerkerk.

Wie er ook komt, gebeurtenissen van de laatste tijd en de verandering van de machtsverhoudingen in de Tweede Kamer, waar men wel weer een parlementaire enquête gaat organiseren, en wel diepgaand in zal gaan op de oversterfte, laten zien dat het Corona-imperium in elkaar aan het storten is.

Geen wetenschappelijke basis voor de 1,5 meter

Als toegift de uitkomst van een WOB-verzoek met interne communicatie binnen het RIVM op 29 juni 2020 over de wetenschappelijke onderbouwing van de 1,5 meter maatregel. Het was op de dag dat ik bij OP1 in discussie ging met Prof. Voss. Grote kans dat de doorgestreepte naam van mij is. (zie onderin voor de onderbouwing).

Maar in ieder geval is duidelijk dat ook toen al bij het RIVM duidelijk was dat er geen wetenschappelijke basis was voor de 1,5 meter (zoals in de onderstaande tekst is te lezen). Met dank aan @ceescees72, die zich uitgebreid op het WOB-materiaal rondom Corona heeft gestort.

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium - 69749

Vermoedelijke doorgestreepte naam:

Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium - 69751

U heeft zojuist gelezen: Fauci en Kuipers en het afbrokkelend imperium

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.