Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Sherlock Keulemans

Sherlock Keulemans - 69876
Samenvatting van het artikel

De vrijwel exacte voorspelling uit 2018 van Peter Daszak over de kenmerken van SARS-CoV-2 ui 2019 wordt door Maarten Keulemans gezien als een bewijs hoe goed de wetenschap werkt. Maar Sherlock Keulemans gaat er dan wel aan voorbij dat van alle plekken in het enorme grote China waar het virus had kan opduiken het uitgerekend heel dicht bij het lab in Wuhan gebeurde.

Lees volledig artikel: Sherlock Keulemans

Leestijd: 6 minuten

Sherlock Keulemans

Daszak geeft zich bloot

Peter Daszak is de directeur van de Amerikaanse NGO EcoHealth Alliance, die intensief samenwerkte met het Corona-lab in Wuhan op het gebied van coronavirussen. In 2018 deed Daszak met zijn organisatie (en samen met dat lab in Wuhan) een voorstel met de titel DEFUSE aan de Amerikaanse overheid (DARPA) om in een lab coronavirussen kunstmatig te veranderen en ze besmettelijker/gevaarlijker te maken voor de mens. Met het doel, zoals wordt aangegeven, dan al vaccins en geneesmiddelen te kunnen hebben voorbereid, voor het geval dat het virus zich in de natuur op voor de mens gevaarlijke wijze muteert. Dat kunstmatig veranderen heet “gain of function-onderzoek”.

Een dergelijk onderzoek was ook al rond 2011 bij het Erasmus MC gedaan door Nederlanders op het gebied van vogelgriep. Daar ontstond nogal ophef over. Het artikel uit 2012 stond tot begin 2024 op de website van Nemo Kennislink, maar is daar nu weg zoals u hier kunt zien.  (Wij hebben echter een kopie ervan nog gevonden en die staat hier op onze site). 

In de VS werd dit type onderzoek met Coronovirussen o.a. gedaan door Ralph Baric. In 2014 verbood de regering Obama voor een tijd dergelijk onderzoek, wegens de mogelijke gevaren. Namelijk dat zo’n gecreëerd virus uit het lab zou ontsnappen en zich onder de bevolking zou verspreiden. Maar Baric mocht doorgaan met zijn onderzoek en in 2015 publiceerde hij dat samen met de “bat-woman” uit Wuhan, Shi. In dat onderzoek wordt verslag gedaan van het in het lab veranderde Coronavirus om het meer besmettelijk te maken voor de mens. 

Het DEFUSE onderzoeks-voorstel van Daszak c.s., waaraan Baric en Shi ook aan zouden meedoen, werd in 2018 afgewezen.

Vrijgekomen documenten

Onlangs kwamen door de Amerikaanse variant van het WOB-verzoek (Freedom of Information Act) nogal wat documenten vrij, die betrekking hadden op dit voorstel. Zowel het concept ervan als de onderlinge communicatie tussen de onderzoekers. Ik heb daarover al eerder geschreven.

Daarin valt te lezen dat men voorstelde in het lab het coronavirus op een specifieke manier aan te passen. En laat nu net die specifieke manier vrijwel identiek zijn aan de kenmerken van SARS-CoV-2  zoals dat eind 2019 verscheen! Dat bevestigt de vermoedens van deskundigen toen ze die specifieke kenmerken van het SARS-CoV-2 virus zagen, dat het door de mens in elkaar was gezet. Mede ook omdat het virus zich blijkbaar zo gemakkelijk onder de mens kon verspreiden. 

Ruim 1 maand geleden had Maarten Keulemans een interview met Peter Daszak. Daar stelde hij amper kritische vragen en liet zich makkelijk met kluitjes het riet in sturen.

Gisteren was er op X een bijzondere uitwisseling tussen Maarten en Peter Daszak, die veel aandacht heeft opgeleverd. Het ging over de documenten die onlangs openbaar werden gemaakt over het DEFUSE voorstel. Maarten stelde de vraag aan Michael Lin. Vervolgens reageerde Peter Daszak met een bijzonder antwoord.

Dit is de vertaling van die communicatie:

Maarten Keulemans: “Maar bewijst het feit dat jullie voorstel “griezelig voorspellend” lijkt, niet eenvoudigweg dat de wetenschap gelijk had toen ze vermoedde dat dit soort virussen, met de FCS en zo, een pandemisch potentieel hadden (en hebben)”

Peter Daszak: “Je hebt gelijk, we hadden de pech te voorspellen dat een nieuwe SARS-CoV variant met kenmerken zoals wij omschreven, de mogelijkheid had om in China op te duiken en een pandemie te veroorzaken. En het gebeurde. In plaats van die vooruitziende ideeën serieus te nemen, werden we onderworpen aan 4 jaar van aanvallen”. 

Oppervlakkig gezien zou je denken dat in deze vraag en antwoord wel wat logica zit. Maar als je er wat dieper induikt dan besef je hoe belachelijk de vraag en het antwoord eigenlijk zijn.

Aanvullende argumentatie

Belangrijk is te beseffen dat er een grote discussie op gang is gekomen, nadat heel onlangs de concepten beschikbaar kwamen van het DEFUSE voorstel uit 2018, waaruit voor het eerst bleek dat het virus dat de groep wilde gaan maken sprekend leek op het virus dat in 2019 in Wuhan zich onder de bevolking begon te verspreiden.

Dat was een paar maanden geleden niet bekend. Het is dus niet zo dat Daszak al begin 2020 riep: “Kijk nu gebeurt precies wat wij al voorspeld hadden in ons voorstel uit 2018.” Wat hij nu doet is met een gelegenheidsargument ter verdediging komen NADAT  zijn voorstel uit 2018 door derden openbaar is gemaakt en beschouwd wordt als “smoking gun” voor het ontstaan van het virus in een lab. 

Bij eerdere uitbraken van Coronavirussen (SARS1 en MERS) waren er vele dieren gevonden die ook drager waren van het virus. Juist dat wordt mede als bewijs gezien van de natuurlijk oorsprong van die virussen toen.  Maar rondom de uitbraak in Wuhan van eind 2019 was dat niet het geval. Er zijn geen andere dieren gevonden in Wuhan of omgeving die dat virus bij zich droegen. Er zou blijkbaar één dier geweest zijn dat het virus bij zich droeg en daar de mens – op de markt- heeft besmet….

Het bijzondere aan de uitbraak in Wuhan was ook dat dit nieuwe virus zich zo snel en gemakkelijke onder de mensen verspreidde. Dat was ook niet het geval bij SARS1 en MERS. Die snelle verspreiding is een sterke aanwijzing dat het virus kunstmatig in een lab is veranderd om zich zo goed mogelijk te kunnen verspreiden onder de mensen.

Maar het volgende argument is het sterkste:

China is bijna 10 miljoen vierkante kilometer groot. 230 keer zo groot als Nederland. China kent meer dan 200 steden met meer dan 1 miljoen inwoners. De grotten waar de vleermuizen zijn die als dragers van het coronavirus kunnen worden gezien liggen op meer dan 1500 kilometer afstand van Wuhan. Laat nu dat door Peter Daszak zo griezelig goed voorspelde nieuwe Coronavirus van alle mogelijke plekken in China die er mogelijk zijn voor het eerst opduiken op de markt in Wuhan, 10 kilometer van de plek van het lab waar corona-experimenten werden uitgevoerd.

Lachen met Maarten - 69874

En nog gaat Maarten Keulemans geen lichtje op dat het wel heel onwaarschijnlijk is dat dan dit zo perfect voorspelde virus zo vlak bij het lab voor het eerst opduikt! Peter Daszak zegt het toch zelf dat hij zo goed was in het voorspellen….. En Maarten vindt het een bewijs hoe goed de wetenschap toch werkt……. En krabt zich niet achter de oren over de bijzondere locatie zo dicht bij het lab waar volgens Daszak e.a. het virus op de markt overgesprongen is naar de mens. 

Om deze manier van logisch redeneren van Sherlock Keulemans duidelijk te maken, stel je het volgende voor: Er is een bloedige moord gepleegd met unieke kenmerken. De politie vindt in het huis van de verdachte een geheim dagboek. Daarin beschrijft de verdachte één jaar voor de moord in detail de unieke kenmerken van die moord op de bewuste persoon.

En iedereen zou de verdachte uitlachen als zijn verdediging is: “Mijnheer de rechter, u moet juist bewondering voor me hebben dat ik die moord een jaar geleden al zo in detail heb voorspeld”.

Vraag je eens af

Er wordt vaak gezegd (en zeker door Maarten Keulemans) dat vrijwel alle virologen stellen dat het virus op de markt is overgesprongen en niet uit een lab afkomstig is. Maar probeer je in te denken hoe de wereld zou gereageerd hebben als het zeker was dat het SARS-CoV-2 in een lab was gemaakt en ontsnapt.

Welke keuze maak je dan als viroloog?

  • Ik erken dat het virus in het lab door mensen is gemaakt en ik accepteer de consequentie dat bepaald nieuw risicovol virologisch onderzoek niet meer mag gebeuren of aan zware nieuwe eisen moet voldoen. Geen “gain-of-function”- onderzoek meer.
  • Ik zeg dat het virus op een markt naar de mens is overgesprongen (en dat het lablek een complottheorie is). Dan word ik door de mensen gezien als de grote beschermer tegen nieuwe pandemieën, waarbij ik een prominente rol ga spelen in de media en ook veel geld beschikbaar krijg voor mijn instituut en nieuwe onderzoeken. (Zoals met Marion Koopmans is gebeurd).

Als je toch echt denkt dat een persoon als Marion Koopmans oprecht probeerde en probeert om de oorsprong van het virus boven tafel te krijgen dan raad ik je aan haar antwoorden te bekijken bij de uitzending van Zembla (eind 2021). Toen kreeg ze de vraag of ze aanvankelijk toch niet dacht dat het virus uit het lab in Wuhan was ontsnapt.


‘Geen enkele associatie’

Dus Koopmans zegt “dat er in Wuhan een lab staat waar aan Coronavirussen wordt gewerkt, is voor mij geen enkele associatie”. Terwijl voor een wetenschapper het enige juiste antwoord vanuit haar positie had moeten zijn “Natuurlijk dachten we daar ook aan, maar door de bewijzen die we gevonden hadden, sloten we die mogelijkheid uit”. 

Maar dit was de reden dat ze dit antwoord niet gaf: omdat al in februari 2020 door Marion Koopmans en de anderen in de openbaarheid de ontsnapping van het lab werd uitgesloten en het voor een complottheorie werd omschreven, terwijl er geen bewijzen waren, die op het tegendeel wezen. En achter de schermen stelden diverse betrokkenen bij de eerste publicaties zelfs, dat er juist veel aanwijzingen waren dat het virus wel in het lab was gemaakt.

Maar ze waren het onderling eens (inclusief Marion Koopmans) dat dit niet naar buiten gebracht moest worden.Het is echt lachwekkend hoe Maarten Keulemans zo blind de lijn van Koopmans en Daszak volgt en dat hij niet zelf kritisch nadenkt en kritische vragen stelt. En de vrijgekomen documenten met de “griezelig goede voorspelling” uit 2018 ziet als het bewijs van hoe goed de wetenschap werkt.

Hier treft u een uitgebreide uiteenzetting over de technische bewijsvoering t.a.v. de vele aanwijzingen dat het virus door mensen in een lab is gemaakt.

U heeft zojuist gelezen: Sherlock Keulemans

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024