Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De sterk verzwakte electorale positie van NSC

De sterk verzwakte electorale positie van NSC - 70888
Samenvatting van het artikel

NSC stond begin november 2023 nog op 30 zetels. Dat de lage score van 11 zetels nu gepaard gaat met fors lagere vertrouwenscijfers voor Pieter Omtzigt maakt het een hele zware opgave om de weg naar omhoog te vinden. Zeker omdat de resterende NSC kiezers voor de helft wel en voor de helft niet met de andere drie partijen regeren.

Lees volledig artikel: De sterk verzwakte electorale positie van NSC

Leestijd: 3 minuten

De sterk verzwakte electorale positie van NSC

Vertrouwen in Omtzigt

Drie jaar lang was Pieter Omtzigt de Nederlandse politicus met de hoogste vertrouwensscores. Hij scoorde doorgaans tussen 6.5 en 7.0 onder alle kiezers. En toen we in 2022 vroegen of men zou stemmen op een mogelijke nieuwe partij kwamen er steeds  tussen de 25 en 30 zetels uit. In april 2023 waren dat er zelfs meer dan 35.

Toen eenmaal de kogel door de kerk was in augustus 2023 scoorde NSC bij de eerste zetelpeiling 29 zetels. Eind oktober was de hoogste score 31 zetels, maar in de laatste twee weken voor de verkiezingen zakte de partij terug naar 20 zetels bij de verkiezingen. Sindsdien zakte de partij in ruim 2 maanden terug naar 15 zetels en na de breuk in de informatie viel de partij terug naar 11 zetels.

De sterk verzwakte electorale positie van NSC - 70886

In tegenstelling tot de daling vlak voor de verkiezingen gaat de daling van dit weekend wel gepaard met een duidelijke daling van het vertrouwen in Pieter Omtzigt. Terwijl hij onder alle Nederlanders steeds een score haalde tussen 6 en 7 (op 20-1-24 was het nog 6.0) is de score nu abrupt gedaald naar 4.3.

Alleen de groep kiezers, die nu nog steeds NSC stemt laat een hoog vertrouwenscijfer zien voor Pieter Omtzigt (8.3). Maar die groep betreft nu nog maar 7% van de Nederlandse kiezers. Zodat Pieter Omtzigt nu een score kent die schommelt rond het gemiddelde van alle lijsttrekkers.

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70876

Ik denk dat een half jaar geleden iemand gezegd zou hebben dat je gek was als je toen had aangegeven dat over een half jaar het vertrouwen in Geert Wilders onder de Nederlandse kiezers fors hoger zou zijn dan dat in Pieter Omtzigt…

De vertrekkende NSC-kiezers

Het is interessant om het verloop van de samenstelling van de NSC – kiezers te bekijken toen die partij nog 30 zetels haalde in de peiling, tijdens de verkiezingen (20) en nu (11).

Als de kenmerken van de huidige groep NSC-kiezers worden vergeleken met die van oktober 2023 dan zien we de volgende verschuiving:

  • Er stemmen nu minder vrouwen op de partij (was 50%, nu 43%).
  • Het aandeel oudere NSC-kiezers is afgenomen.
  • Het gemiddelde opleidingsniveau van de NSC kiezer is iets lager dan dat van het hele Nederlandse electoraat. Maar dat verschil was in oktober 2023 groter dan nu. Dat betekent dat kiezers met een lagere opleiding meer afscheid hebben genomen van NSC dan kiezers met een hogere opleiding.
  • Het aandeel NSC-kiezers dat zich zorgen maakt over de financiële toekomst is sinds oktober afgenomen.
  • Dat geldt ook voor het aandeel kiezers dat oordeelt dat de veranderingen van de laatste 10 jaar vooral bedreigingen hebben opgeleverd.

Uit deze verschuivingen kan opgemaakt worden dat NSC-kiezers van oktober/november 2023 met kenmerken die meer lijken op de kenmerken van de kiezers van de PVV, in sterkere mate de NSC hebben verlaten dan NSC-kiezers die minder op PVV-kiezers lijken.

Sombere vooruitzichten

Het vertrouwen in Pieter Omtzigt is de pijler van de electorale steun voor NSC. Daar is een grote knik in gekomen.

Het zal heel moeilijk zijn om de vertrouwenscijfers in Pieter Omtzigt weer terug te laten keren naar het niveau van boven de 6.0. Dat zal des te moeilijker zijn, omdat onder de nog resterende NSC geen eenduidige opvatting is over het gewenste verloop van de formatie. De helft van die groep wil nog wel met PVV, VVD en BBB in de regering, de andere helft niet. Kortom: ook daar lijken geen duidelijke electorale winstkansen te liggen.

Natuurlijk kan er niet in de toekomst gekeken worden, en er kunnen altijd bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden, maar een zetelniveau van 20 zetels, de uitslag van 22 november lijkt een onhaalbaar aantal geworden te zijn voor deze nieuwe partij.

U heeft zojuist gelezen: De sterk verzwakte electorale positie van NSC

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665