Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70880
Samenvatting van het artikel

De breuk in de formatie heeft de electorale positie van NSC duidelijk verzwakt en het vertrouwen in Pieter Omtzigt fors doen dalen. Een regeringscoalitie van de vier partijen heeft nog steeds wel de voorkeur van de Nederlandse kiezers, ook van de resterende kiezers van NSC.

Lees volledig artikel: NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk

Leestijd: 3 minuten

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk

Na de breuk van de formatie

Dinsdag 6 februari eindigde Omtzigt/NSC abrupt de informatieonderhandelingen met PVV, VVD en BBB. Onduidelijk is op dit moment hoever die informatie was gevorderd en wat precies de reden is voor de breuk. Wel heeft Pieter Omtzigt aan drie journalisten uitleg gegeven en kwam hij ook die avond bij Umberto (RTL).

Deze gebeurtenissen hebben een duidelijke invloed gehad op de electorale voorkeuren, zoals het onderzoek heeft aangetoond bij onze peiling van 9 februari onder 6000 ondervraagden.

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70869

NSC is 4 zetels gedaald doordat de NSC kiezers van TK2023 bij deze peiling voor 18% aangeven niet te weten op welke partij te stemmen en dat was een week geleden nog maar 8%. Daarnaast zien we extra overgangen in de richting van PVV en in mindere mate ook naar BBB en CDA. Nog maar 45% van de kiezers van 22 november jl., die NSC stemde, geeft nu aan nog NSC te stemmen.

Reactie op de breuk

Aan de kiezers is gevraagd hoe hun reactie is op de breuk in de informatie. Dit is het overzicht afgezet naar het stemgedrag van de kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen. 53% van de Nederlanders reageert negatief op de breuk en 31% positief.

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70870

Goed te zien is hoe groot de verschillen zijn naar het stemgedrag van de kiezers. Degenen die PVV, BBB, VVD of NSC hebben gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen reageren overwegend negatief. In de grafiek zijn ook nog opgenomen de kiezers die op dit moment NSC stemmen. Van die groep reageert 35% negatief op de breuk en 22% positief en 43% neutraal.

53% van de Nederlanders vindt dat alsnog geprobeerd moet worden om een regering met de 4 partijen te vormen.

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70871

Onder degenen, die nu nog NSC stemmen, geeft 48% aan dat dit nog wel geprobeerd moet worden en 42% niet.

Gewenste regeringscombinaties

Een aantal regeringscombinaties zijn aan de ondervraagden voorgelegd. Dit is de uitslag onder alle Nederlanders. De vraag was of een bepaalde regeringscombinatie een acceptabele uitslag van de verkiezingen zou zijn.

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70874

De combinatie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft de hoogste score (64%). PVV, VVD, BBB met gedoogsteun van NSC en een extra parlementair kabinet 43%.

In de onderstaande grafiek kunt u zien wat de voorkeuren zijn voor deze zes regeringscombinaties naar de huidige stemvoorkeur. U kunt zelf een partij kiezen waarop men nu stemt om te zien wat de cijfers zijn voor deze zes mogelijke uitkomsten van de formatie.

Vertrouwen in politici

Ten slotte blijkt ook dat de vertrouwenscijfers van de prominente politici in de afgelopen tijd duidelijk veranderd zijn. Dit zijn de totaalcijfers van dit moment. Goed is te zien hoe laag Pieter Omtzigt ineens staat. Drie weken geleden stond hij nog op 6.0. En dat was ook nog de laagste score die hij in de afgelopen jaren haalde. Doorgaans scoorde hij rond 6.5

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70876

Als we naar de huidige vertrouwensscores kijken van de eigen lijsttrekker van de kiezers van TK2023 dan zien we ook hoe duidelijk de scores gedaald zijn van de lijsttrekkers van de twee partijen die nu op fors verlies staan: VVD en NSC.

NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk - 70877

In de onderstaande grafiek kunnen de vertrouwensscores bekeken worden van de kiezers van de verschillende partijen van 22-11-2023.

Voor de electorale positie van NSC is het zorgwekkend dat het vertrouwen in Pieter Omtzigt zo gedaald is. Daarover is ook een apart artikel geschreven. 

U heeft zojuist gelezen: NSC en Omtzigt zakken fors terug na breuk

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.