Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Zo wordt de oversterfte begraven

Zo wordt de oversterfte begraven - 70911
Samenvatting van het artikel

Vlak voor het parlementaire debat over Oversterfte is het goed om nog eens te laten zien hoe via trucs bij de vaststelling van de hoogte van de oversterfte juist die oversterfte en de mogelijke redenen worden weggemoffeld.

Lees volledig artikel: Zo wordt de oversterfte begraven

Leestijd: 3 minuten

Zo wordt de oversterfte begraven

Parlementair debat

Donderdag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over oversterfte. Een onderwerp waar, net zoals bij andere kwesties uit de Coronaperiode, manipulaties van de cijfers sturend zijn in de richting van de gewenste conclusies: namelijk dat het gevoerde beleid goed was. Waarbij CBS en RIVM een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Bij oversterfte zijn de gewenste conclusies:

  • Oversterfte is direct en indirect het gevolg van Covid-19.
  • Inmiddels is de oversterfte vrijwel verdwenen.

Uitleg van de truc

Je hoeft geen data-specialist te zijn om te begrijpen hoe je het verschijnsel oversterfte vanuit CBS of RIVM naar je hand kan zetten. Oversterfte wordt namelijk bepaald door van de echte sterfte de verwachte sterfte af te trekken. En hoe hoger de verwachte sterfte is hoe lager de oversterfte.

Stel de echte sterfte is 100.000 en de verwachte sterfte is 90.000 dan is er sprake van een oversterfte van 10.000. Als echter de verwachte sterfte bepaald wordt op 100.000 dan is er geen sprake van oversterfte.

Dus de sleutel van het geheel ligt bij het berekenen van de verwachte sterfte. Via een eenvoudig bewijs kan getoond worden hoe daarmee gezorgd is dat het lijkt of de oversterfte sterk verlaagd is.

Verwachte sterfte 2020-2024

Je doet dit soort exercities om vast te stellen of er iets bijzonders onder de bevolking aan de hand is. Je pakt de “normale” situatie als basis.  En als je de jaren voor 2020 pakt dan kan je zien dat het patroon behoorlijk regelmatig is. Bij grote griepepidemieën kwam er vervolgens ook snel een ondersterfte, waardoor de cijfers over een heel jaar minder “last” hadden van die griepepidemie.

In de officiële cijfers van het CBS, zoals ze terug te vinden zijn in een publicatie van begin dit jaar, is op te maken wat die verwachte cijfers waren. Hieronder treft u in het blauw de echte overlijdenscijfers per jaar en in geel de verwachte cijfers van het CBS.

De manipulatie met de oversterfte - 70908

In deze grafiek is door mij voor 2024 een punt erin geplaatst, waarbij de trend in de blauwe en gele lijn is doorgetrokken.

Goed is uit deze grafiek op te maken dat er in alle jaren na 2019 een forse oversterfte was. In 2020 kan die volledig toegeschreven worden aan de Covid-19 sterfte, maar in de jaren erna niet. Enerzijds is het natuurlijk heel opvallend dat na de hoge cijfers van 2020 (en 2021) er geen forse ondersterfte volgde. Anderzijds wordt steeds beweerd dat de vaccinaties tegen Covid-19 de sterfte aanzienlijk onder de gevaccineerden gereduceerd heeft. En aangezien er sprake was van een hele hoge vaccinatiegraad onder de ouderen (die het overgrote deel van de overlijdensgevallen betreft) is er dus sprake van een zeer forse “onverklaarde oversterfte”.

Wegmoffelen

Om de oversterfte weg te moffelen kan je, zoals ik hierboven heb uitgelegd, de verwachte sterfte een stuk omhoog trekken. En dat is precies wat nu aan het gebeuren is. Rond 1 januari jl. heeft het CBS aangekondigd de wekelijkse oversterftecijfers niet meer te berekenen en te publiceren, maar dat over te dragen aan het RIVM, die tot aan de start van de Coronaperiode dat al deed.

Maar het RIVM heeft een andere berekeningswijze om de verwachte sterfte vast te stellen. Louter op basis van de echte overlijdenscijfers van de afgelopen jaren. En omdat die sterfte al de afgelopen vier jaar rond het niveau van 170.000 ligt, zorgt dat ervoor dat de verwachte sterfte bij het RIVM een stuk dichter bij 170.000 is gekomen.

Wat je daarmee eigenlijk doet, is dat je die oversterfte van de afgelopen 4 jaar, die deels door Covid-19 is veroorzaakt en deels “onverklaard”  is, als de normale sterfte beschouwd. En daarmee wordt datgene wat we de afgelopen jaren abnormaal vonden (de sterfte boven de 153.000 – 157.000) nu als normaal beschouwd.

Over dit onderwerp is een belangwekkend artikel geschreven op de site Virusvaria met de titel “Niet normaal maken wat niet normaal is.” 

Oproep

In 2022 en 2023 was er een sterfte van meer dan 12.000 hoger dan het CBS had ingeschat. Een groot deel hiervan is onverklaard. Uit de cijfers van de eerste 5 weken van 2024 zien we sterftecijfers, die hoger zijn dan die in de eerste 5 weken van 2023 en fors hoger dan die van de eerste weken van 2022.

Een behoorlijk deel van de oversterfte uit 2022 en 2023 is onverklaard, maar wordt nu wèl meegenomen in de verwachte sterfte door het RIVM. Met als gevolg dat als in 2024 de totale sterfte in Nederland rond de 170.000 eindigt dan zal deze berekeningswijze betekenen dat op instigatie van het RIVM de Nederlandse overheid kan stellen dat er – gelukkig – geen sprake meer is van oversterfte.

Hopelijk zijn de kamerleden bij het debat donderdag zich bewust van deze nieuwe aanpak en pakken ze door bij het doen van onafhankelijk onderzoek om de oorzaken te vinden van die aanzienlijk verhoogde sterfte vanaf de tweede helft van 2021.

Oversterfte in Nederland mag niet begraven worden!

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665