Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De schaamteloze manipulaties van Marion Koopmans

De schaamteloze manipulaties van Marion Koopmans - 86392
Samenvatting van het artikel

Via een tweet heeft Marion Koopmans op 17 april 2024 laten zien, dat ze nog steeds niet wil onderkennen dat de uitbraak bij De Tweemaster in Maassluis is ontstaan door het vernieuwde ventilatiesysteem met recirculatie. Maar uit WOB documenten blijkt hoe men heeft zitten manipuleren om de verspreiding door de lucht onder de pet te houden. Met alle gevolgen van dien. Een betere illustratie van de inhoud van de Documentaire "Dood door Schuld" kan niet gegeven worden.

Lees volledig artikel: De schaamteloze manipulaties van Marion Koopmans

Leestijd: 7 minuten

De schaamteloze manipulaties van Marion Koopmans

Sleutelrol

In de documentaire “Dood door Schuld?” speelt de uitbraak in De Tweemaster te Maassluis in de zomer 2020 een sleutelrol. Het was namelijk een heel bijzondere uitbraak, die het keerpunt had moeten zijn in Nederland om te beseffen dat de aanpak in zorginstellingen ingrijpend anders diende te zijn. Maar men wilde het niet zien en deed er alles aan om maar niet te hoeven erkennen dat in zorginstellingen de slechte ventilatie met zwevende virusdeeltjes een sleutelrol speelde bij grote uitbraken.

Marion Koopmans speelde in augustus 2020 een sleutelrol bij het wegleiden van de aandacht van het – bijzondere – ventilatiesysteem van De Tweemaster als oorzaak van de uitbraak. Ze heeft dat bij een kabinetsoverleg rond 15 augustus ook aan de ministers verteld. Waardoor Minister Arie Slob kort erna bij OP1 met stelligheid aangaf dat de uitbraak zeker niet door het ventilatiesysteem kwam.

Maar juist door het unieke karakter van die uitbraak in Maassluis had men zeer sterk bewijs in handen van de cruciale rol van het ventilatiesysteem bij de verspreiding van Covid-19 in zorginstellingen en dat het virus zich door de lucht verspreidde. En had men ingrijpende maatregelen kunnen nemen met een aanzienlijke reductie van grote uitbraken daarna (en niet alleen in zorginstellingen).

Stijfkoppig

Maar, zoals de Amerikanen zeggen “to add insult to injury” (om een slechte situatie nog erger te maken), liet Marion Koopmans gisteren in een tweet zien, dat ze nog steeds stijfkoppig aan de conclusies van augustus 2020 vasthoudt. Daarbij verwijzend naar het rapport van de GGD Rotterdam toen.

Maar ze gaat voorbij aan het feit dat ook inmiddels zelfs door de WHO wordt erkend dat het virus zich door de lucht verspreidt. Wat het extra pikant maakt, is dat ze ook voorbij gaat aan de WOB documenten die in 2022 vrij zijn gekomen, waaruit blijkt hoe het RIVM (met Marion Koopmans er wellicht bij betrokken) achter de schermen heeft gemanipuleerd om te zorgen dat in het rapport van de GGD Rotterdam, de rol van de ventilatie gebagatelliseerd werd.

Medio 2022 heb ik naar aanleiding van die WOB-documenten een totaal overzicht gemaakt van deze affaire. Ik zal de belangrijkste componenten hier de revue laten passeren

Het unieke van De Tweemaster

Eind juni 2020 was er maar weinig aan de hand met Covid-19 in Nederland. Het aantal sterfgevallen door Corona in die periode was in heel Nederland slechts 7 per dag.

En ineens was daar een grote uitbraak in een zorginstelling in Maassluis. In één van de 7 afdelingen waren 17 van de 22 bewoners vrijwel tegelijkertijd besmet geraakt (7 overleden ervan) en 18 zorgmedewerkers kregen ook Covid-19. Dat leek allemaal terug te voeren op 1 of 2 gevallen die kort daarvoor het virus hadden gekregen wat niet was opgemerkt. Die 17 werden op 23 juni positief getest en kort erna ook die medewerkers. Zij droegen mondkapjes als ze bij de patiënten waren, maar volgens het rapport deden ze die af in de kantine en zouden ze dus daar elkaar besmet kunnen hebben.

Er waren 7 afdelingen bij deze zorginstelling. De afdeling waar de uitbraak was, had kort ervoor een nieuw ventilatiesysteem gekregen. Een systeem waar men sterk werkte met recirculatie, waarbij er minder met aanvoer van buitenlucht werd gewerkt (waardoor men minder die lucht hoefde te verwarmen). In die andere afdelingen met het oude systeem was er geen uitbraak geweest.

Twee weken na de uitbraak had de microbioloog Peter de Man onderzoek gedaan en had monsters genomen vanuit het ventilatiesysteem, waarbij hij virusdeeltjes had aangetroffen.

Dit schreef hij in zijn rapport, dat als bijlage 2 in het eindrapport te vinden is:

De manipulaties van Marion Koopmans - 86414

Kortom alles wees erop dat het virus zich verspreid had via het ventilatiesysteem dat met recirculatie werkte. Dat zorgt ervoor dat de concentratie van het virus, als er een patiënt in die afdeling is, een stuk hoger wordt dan dat wel veel frisse lucht naar binnen wordt gehaald.

Maar het mocht niet zo zijn

In die tijd was het dogma nog dat het virus zich via grote druppels verspreidde en niet door de lucht ging. Dus noch RIVM, noch Marion Koopmans waren in staat of bereid deze uitbraak te zien als een stevig bewijs van de stelling dat het virus wel door de lucht kon gaan.

De microbioloog (Peter de Man) had volgens het RIVM het onderzoek niet mogen doen in het ventilatiesysteem en zijn resultaten wilde men liever onder de pet houden.  Toen eenmaal in de media (De Volkskrant, EenVandaag en OP1 via informatie van een klokkenluider) ophef was ontstaan over dat onderzoek van Peter de Man werd er door RIVM, GGD en Marion Koopmans eendrachtig geprobeerd de verspreiding door de lucht als mogelijkheid uit de media te krijgen. Via persberichten door de GGD Rotterdam (ondersteund door het RIVM) en het persoonlijk informeren van Marion Koopmans van de regering wilden ze het deksel weer op de put krijgen.

In het rapport van de GGD Rotterdam werd de ventilatie als mogelijkheid afgeserveerd, ondanks de bevindingen van De Man. Dit is hoe men beschrijft dat 17 bewoners binnen één a twee dagen (dus vrijwel tegelijkertijd) besmet zouden zijn geraakt en de 18 medewerkers: “De meest voor de hand liggende verklaring is dat zij de besmetting hebben opgelopen door het directe onderlinge contact dat typerend is voor deze bewoners, en via de gezamenlijke pauzes voor medewerkers”. 

Meest logische verspreidingsweg

Als men in de zomer van 2020 hetzelfde had gedaan wat eind 2022 (eindelijk) door het hoofd wetenschap van de WHO werd erkend dat het virus door de lucht ging, wat denkt u dan dat de meest logische verspreidingsweg is geweest in Maassluis?

  1. De twee geïnfecteerden hadden binnen enkele dagen 35 bewoners en zorgmedewerkers besmet door binnen 1,5 meter in hun gezicht te hoesten en kuchen.
  2. De bewoners en de zorgmedewerkers ademden de hele dag de lucht in die gerecirculeerd was en waarbij virusdeeltjes in de lucht niet echt werden verdund door frisse lucht van buiten.

Ik denk dat vrijwel iedereen het tweede antwoord zou kiezen. Maar Marion Koopmans niet. Bij haar wekt de ventilatie met recirculatie blijkbaar geen enkele associatie (waar ze vaker last van heeft als het niet in haar kraam te pas komt)!

En dat is niet alleen Marion Koopmans in augustus 2020, maar ook deze week is dat nog steeds zo. Want dit was haar tweet afgelopen donderdag naar aanleiding van de publiciteit rondom de documentaire “Dood door Schuld?’ en wat de microbioloog in 2020 bij OP1 had gezegd en van wie men niet wilde dat hij met zijn resultaten naar buiten ging.

De schaamteloze manipulaties van Marion Koopmans - 86391

De eerste zin betreft dus de onderzoeker (Peter de Man), die virusdeeltjes had gevonden in het ventilatiesysteem. Het laatste betreft het officiële rapport van de GGD uit Rotterdam, wat volgens Koopmans “het feitelijke onderzoek” is..

WOB-documenten

Wat helemaal pikant is, bij het verwijzen naar het rapport van de GGD-Rotterdam waar Koopmans naar verwijst, is dat uit de WOB-documenten uit 2022 blijkt hoezeer het RIVM / Koopmans bezig zijn geweest om in het rapport de mogelijkheden van de verspreiding via het ventilatiesysteem zoveel mogelijk eruit te houden.

In dit artikel ziet u alle teksten van die documenten.

Hier volgt een bloemlezing:

  • RIVM: “Er zijn op 3 juli Covid-deeltjes aangetroffen op de airco… De bevindingen zijn suggestief voor het verspreiden van het virus door het ventilatiesysteem. Het is nog niet zeker dat het ventilatiesysteem een rol heeft gespeeld in de uitbraak. Er wordt nog vervolgonderzoek gedaan die in de week van 10 augustus afgerond kan worden. Daarna volgt een eindrapportage. Op basis hiervan zullen eventueel de richtlijnen van het RIVM aangepast worden.
  • RIVM “Eindbijeenkomst dossier Tweemaster. Aandeel ventilatie onbekend maar beperkt. Aerogeen niet meer aan de orde. De Man distantieert zich, wil zelf publiceren. Daarover nu aan het soebatten met het verpleeghuis”. 
  • RIVM: “en wat doen we met de zin over recirculatie in het rapport? Kan er evt. ook helemaal uit, omdat dat dus wordt ondervangen met de zin over Bouwbesluit.”  Reactie: “Ik zou de zin over recirculatie weglaten”.
  • RIVM: Het RIVM heeft op 28 juli de adviezen over ventilatie geactualiseerd. Het coronavirus heeft geen verandering gebracht in de regels voor luchtverversing in gebouwen.”
  • Over het GGD-rapport: “Het is kort dag, maar in dit definitieve rapport zijn andere dingen over ventilatie verwoord dan we eerder meelazen. XXX (zwartgemaakt, zou Koopmans kunnen zijn, want het zijn 8 letters) vindt dat er dingen in staan die niet goed zijn. Kunnen we overleggen wat het beste is om te doen Je zou volgens mij veel duidelijker kunnen duiden waarom het ventilatiesysteem niet voor de hand ligt” 

Mail

Een dag voordat het GGD-rapport naar buiten kwam, was er een mail van het RIVM naar GGD Rotterdam. In deze mail staat een serie opmerkingen over dat conceptrapport en dat het RIVM er niet akkoord mee gaat. Een bepaald fragment over de ventilatie moest weg, maar is in het WOB-document – hoe pikant!- zwartgemaakt. En men verzet zich tegen het beeld dat het ventilatiesysteem één van de drie mogelijke routes is. Men wil die tekst meer nuanceren. Zo staat er in die mail: Nu ontstaat het beeld dat de ventilatie niet op orde is en dat het Bouwbesluit niet toereikend is. “

Vervolgens wordt door VWS en RIVM de reactie voorbereid op het GGD- rapport waarin staat: “De conclusie van de onderzoeker (De Man) wordt niet gestaafd door het onderzoek van de GGD, in samenwerking met een aantal partners, waaronder het Erasmus MC en een ingenieursbureau gedaan bij verpleeghuis De Tweemaster.  De conclusie uit dat onderzoek is dat de meest waarschijnlijke bron van de besmetting een bewoner en een aantal medewerkers is geweest”.

Wegmoffelen

Uit deze bloemlezing vanuit de WOB-documenten is het duidelijk hoezeer men bezig was de ventilatie (met de recirculatie) als oorzaak van de grote uitbraak in de zomer, weg te moffelen. Daar speelde Marion Koopmans toen een belangrijke rol bij.

Maar ook bijna vier jaar later wil Marion Koopmans nog steeds niet erkennen dat het virus ook in die zorginstelling door de lucht is gegaan en daarmee veel aanwezigen heeft besmet.

Het is het gedrag dat in de documentaire “Door door Schuld?” aan de kaak wordt gesteld. En wat nog schrijnender maakt om te beseffen als men toen in de zomer van 2020 volmondig deze verspreidingsweg in zorgstellingen had onderkend men een duidelijk ander beleid had kunnen voeren.

Maar ja, voor Marion Koopmans wekt een ventilatiesysteem met recirculatie toen en nu geen enkele associatie.

Dit optreden lijkt op het manipuleren achter de schermen in februari 2020 van de auteurs van het artikel over de oorsprong van SARS-CoV-2. Want ook daar heeft men er alles aan gedaan om de optie van de ontsnapping uit het lab zo ver mogelijk weg te moffelen. Met een mail van Marion Koopmans aan de auteurs op 9 februari 2020, die daar ook op aandringt! Dit was haar tekst toen: “publiceer niets specifieks over de lab ontsnappings hypothese, omdat het zijn eigen complottheorie creëert”. 

Zo helpt Marion Koopmans bepaalde beelden in de wereld te brengen, waarbij conclusies worden vermeden, die haar onwelgevallig zijn. En anno 2024 heeft ze daar nog geen spijt van.

U heeft zojuist gelezen: De schaamteloze manipulaties van Marion Koopmans

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube 

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029