Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Een simulatie van de einduitslag van het Eurovisiesongfestival

Een simulatie van de einduitslag van het Eurovisiesongfestival - 88412
Samenvatting van het artikel

Goed uitgevoerde data-analyses kunnen veel inzicht geven (en ik ben er dol op). Het afgelopen songfestival met diskwalificatie van Nederland, biedt daartoe interessante mogelijkheden.

Lees volledig artikel: Een simulatie van de einduitslag van het Eurovisiesongfestival

Leestijd: 4 minuten

Televoting

Inmiddels zijn de totale uitslagen bekend van de twee halve finales en de finale van het EurovisieSongfestival. Per afzonderlijk land is bekend wat de televoting resultaten waren bij de halve finales en bij de finale. Plus de uitslag van de jury bij de finale.

Het televoten bij de halve finales mocht alleen gedaan worden vanuit de deelnemende landen, plus 2 of 3 van de grote landen die direct in de finales geplaatst waren, en vanuit de rest van de wereld (werd als één land beschouwd).

Het stemmen van het publiek bij de finale mocht vanuit alle deelnemende landen (behalve op het eigen land) en vanuit de rest van de wereld (werd als één land beschouwd).

Als het televoten in de finale wordt vergeleken met die in de halve finales dan is te zien dat de patronen van de halve finale goed herkenbaar zijn (althans met de helft van de landen vanuit de halve finale, die in de finale zaten). Dat is ook in dit artikel nog terug te vinden.

Op basis daarvan is goed in te schatten hoeveel stemmen Nederland via televotes gekregen zou hebben. Dat zijn er 292 plus of min 10.

Als Nederland die 292 had gehaald dan zouden die stemmen van andere landen er afgegaan zijn. Als bij voorbeeld Nederland in een land 8 punten gekregen zou hebben, dan zouden de landen op de plaatsen eronder 1 punt minder gehad hebben.

Doordat we precies de uitslagen kennen per land in de finale kunnen we ook een goede inschatting maken hoe het televoten geëindigd zou zijn als Nederland had meegedaan.

Op basis van de uitslagen per land is goed in te schatten hoeveel punten er van ieder van de andere landen  afgegaan zou zijn (om voor die 292 te compenseren).

Die 292 zouden dan van de andere landen er afgegaan zijn op de volgende wijze :

Publieks- uitslag +NL Verschil
Croatia 337 317 -20
Israel 323 301 -22
The Netherlands X 292 292
Ukraine 307 281 -26
Switzerland 226 201 -25
France 227 201 -26
Ireland 136 107 -29
Italy 104 82 -22
Greece 85 68 -17
Armenia 82 60 -22
Lithuania 58 45 -13
Sweden 49 37 -12
Cyprus 44 37 -7
Estonia 33 29 -4
Serbia 32 27 -5
Latvia 28 23 -5
Finland 31 20 -11
Luxembourg 20 17 -3
Georgia 19 15 -4
Germany 18 13 -5
Portugal 13 10 -3
Slovenia 12 10 -2
Spain 11 6 -5
Austria 5 3 -2
Norway 4 2 -2
United Kingdom 0 0 0

Nederland eindigt dan op ruim 290 punten, dicht onder Israël.

 Inclusief de Jury uitslag

De eindrangschikking hangt echter ook af van de uitslag van de jury’s. Wat die uitslag geweest zou zijn is mij niet bekend.

Wel stel ik vast dat bij de juryuitslag van San Marino, men blijkbaar ook op Nederland heeft gestemd en vergeten is om die bij de officiële uitslag goed te verwijderen. In San Marino is Nederland 3e geworden, na Italië en Zwitserland, maar ver voor Kroatië en Israël.

Dat wijst erop dat vrijdagavond de uitslag van de jury’s inclusief Israël bekend moet zijn geweest bij degene(n) die zich met de uitslagen bij de EBU bezig hielden. Want de jurystemming was inclusief Nederland op vrijdagavond. (Dat kan ook alleen per nationale jury geweest zijn en niet doorgegeven zijn aan de EBU).

Als Nederland uiteindelijk niet zou zijn gediskwalificeerd dan zouden de punten die Nederland gehaald had bij die jury’s van de andere landen er zijn afgegaan. Op basis daarvan is in te schatten hoeveel punten Nederland zou moeten gehaald hebben bij de jury’s om 3e, 2e of 1e geworden te zijn.

Dit waren de gecorrigeerde publieksscores voor de nummers 1, 2, 3 en die van Nederland als Nederland wel meegedaan zou hebben:

Switzerland 201
Croatia 317
Ukraine 281
The Netherlands 292

En dit was de echte uitslag van de jury’s

Switzerland 365
Croatia 210
Ukraine 146
The Netherlands X

Nederland derde?

Nederland zou met ongeveer 130 punten van de jury’s Ukraine voorbij zijn gegaan (want als Nederland had meegedaan had ook Ukraine wat minder punten van de jury’s gehad). De kans daarop schat ik als heel hoog in.

Nederland tweede?

Nederland lag bij deze berekening van het televoten 25 punten achter op Kroatië.

Omdat als Nederland punten zou gekregen hebben er ook wat van Kroatië afgegaan zou zijn zou Nederland tweede geworden zijn als Nederland rond de 225 punten gehaald zou hebben van de jury’s. Dat is iets meer dan Frankrijk heeft gehaald.

Nederland eerste?

Nederland zou bij mijn berekening van het televoten 91 punten meer hebben gehad dan Zwitserland. Omdat als Nederland van jury’s punten gehaald zou hebben Zwitserland wat minder had gehaald (maar niet zoveel minder als Kroatië omdat Zwitserland bij 22 jury’s als eerste eindigde) zou Nederland circa 270 punten gehaald moeten hebben bij de jury’s om als eerste te eindigen. Dat is gemiddeld 7.5 punt per landenjury. (Zwitserland haalde gemiddeld 10 punten per jury).

De enige manier voor Nederland om dat ook gehaald te kunnen hebben als minstens 8 van de 22 landenjury’s, die Zwitserland 12 punten hebben gegeven, die aan Nederland zouden hebben gegeven. Want in dat geval zou dat Zwitserland al 16 punten hebben gekost en zou de kans voor Nederland om op dat gemiddelde van ruim 7 te halen.

Ik heb geen mogelijkheid om te weten wat de jury’s gestemd hebben of zouden hebben. (Wellicht zijn er mensen bij de EBU, die dat wel weten). Maar ik acht op basis van de bovenstaande berekeningen de kans het grootste dat Nederland tweede geworden zou zijn, daarna derde en de kans dat Nederland eerste geworden zou zijn acht ik van deze drie alternatieven het kleinst.

P.S. Wat ik buiten beschouwing heb gehouden is het effect van het bekend worden van de stemmen van het publiek in Italië. Dat Israël 39% gehaald had en het volgende land maar 7%. Ik sluit niet uit dat mede daardoor er juryleden zijn geweest die Israël lager op de lijst hebben gezet dan ze anders gedaan zouden hebben.

Maar Israël had van de jury’s 250 punten moeten hebben in plaats van de 52 die ze nu gekregen hebben om Zwitserland te kunnen passeren. Het lijkt uitermate onwaarschijnlijk dat dit gebeurd zou zijn als de uitslagen van de halve finale in Italië niet waren uitgelekt.

Maar wellicht zou het wel de scores van de top-3 wat hebben beïnvloed.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029