Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Waag het niet om te beweren dat oversterfte iets met het Covid-vaccin te maken heeft!

Waag het niet om te beweren dat oversterfte iets met het Covid-vaccin te maken heeft! - 91546
Samenvatting van het artikel

Er is ophef ontstaan over een Nederlands artikel in BMJ waar een mogelijk verband werd gesuggereerd tussen Covid-vaccinatie en oversterfte. De overspannen reacties op dit artikel worden besproken door de statistici professor Fenton en Neil.

Lees volledig artikel: Waag het niet om te beweren dat oversterfte iets met het Covid-vaccin te maken heeft!

Leestijd: 4 minuten

Waag het niet om te beweren dat oversterfte iets met het Covid-vaccin te maken heeft!

De gerenommeerde statistici Prof. Norman Fenton en Prof. Martin Neil zijn intensief bezig de cijfers, die er rondom Covid-19 door officiële instanties naar buiten worden gebracht, na te lopen/rekenen en hebben op vele problemen in die cijfers gewezen. Zij schrijven een eigen substack “Where are the numbers?” over het misbruik van cijfers in statistiek en wetenschap.

Gisteren schreven ze een artikel naar aanleiding van het veel ophef veroorzakende artikel in BMJ van de kinderoncologen uit Nederland. Dat treft u hieronder vertaald aan. 

Het gaat om dit paper.

Waag het niet om te beweren dat oversterfte iets met het Covid-vaccin te maken heeft! - 91376

Dit zijn de resultaten van dit paper zoals in de samenvatting staat: 

Het totale aantal oversterfte in 47 landen van de westerse wereld was 3 098 456 vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2022. Oversterfte werd gedocumenteerd in 41 landen (87%) in 2020, 42 landen (89%) in 2021 en 43 landen (91%) in 2022.

In 2020, het jaar waarin de COVID-19-pandemie begon en de inperkingsmaatregelen werden uitgevoerd, werden 1 033 122 sterfgevallen met overschot geregistreerd (P-score 11,4%). In 2021, het jaar waarin zowel inperkingsmaatregelen als COVID-19-vaccins werden gebruikt om de verspreiding en infectie van het virus aan te pakken, werd het hoogste aantal extra sterfgevallen gerapporteerd: 1 256 942 extra sterfgevallen (P-score 13,8%). In 2022, toen de meeste inperkingsmaatregelen werden opgeheven en de COVID-19-vaccins werden voortgezet, laten de voorlopige gegevens 808 392 extra sterfgevallen zien (P-score 8,8%).

Conclusies De oversterfte is in de westerse wereld drie jaar op rij hoog gebleven, ondanks de implementatie van inperkingsmaatregelen en COVID-19-vaccins. Dit geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid. Regeringsleiders en beleidsmakers moeten de onderliggende oorzaken van de aanhoudende overmatige sterfte grondig onderzoeken.

Fenton en Neil schrijven

Het feit dat dit paper gepubliceerd is in een gerenommeerd medisch tijdschrift is verrassend, omdat het suggereert – zij het heel voorzichtig – dat misschien, heel misschien, de covid-vaccins een kleine rol hebben gespeeld in het bijdragen aan de recente sterfte in landen die zwaar gevaccineerd zijn. Ondertussen is ons eigen onderzoek en dat van anderen, dat veel sterkere beweringen heeft gedaan over het gebrek aan effectiviteit van vaccins, routinematig gecensureerd en zonder beoordeling geweigerd uit reguliere tijdschriften.

Natuurlijk heeft dit paper, zoals verwacht, veel tegengas gekregen van de gebruikelijke farma-steungroepen, die eisten dat het werd ingetrokken, terwijl het instituut waar de hoofdauteur Saskia Mostert vandaan komt, het Prinses Maxima Centrum, zelfs een kruiperige verklaring heeft uitgegeven waarin ze zich distantieert van het onderzoek:

Het Prinses Maxima Centrum betreurt het ten zeerste dat deze publicatie de indruk zou kunnen wekken dat het belang van vaccinaties in twijfel wordt getrokken.

@Aussie17 beschrijft in een artikel uitvoerig wat de tegenkrachten (o.a. Maarten Keulemans) te berde brengen.

Verschillende mensen hebben ons gevraagd naar onze mening over het artikel. Wij geloven dat er verschillende beperkingen zijn die het bespreken waard zijn, maar deze verschillen significant van de aanvallen van degenen die proberen alle publieke kennis over de schade van vaccins te onderdrukken.

Hoewel het artikel net is gepubliceerd, is het eigenlijk een jaar eerder ingediend, in juni 2023, dus het kijkt alleen naar sterftegevallen in 2020-2022 en alleen voor ‘cultureel westerse landen’ zoals Europa, de VS, Australië enz. Het jaar 2023 zou interessanter zijn omdat er, in tegenstelling tot de periode 2020-22, bijna geen sterfgevallen zijn geweest die zijn geclassificeerd als covid sterfgevallen, terwijl het vaccinatieprogramma is voortgezet.

De studie maakt gebruik van de databank Our World in Data, die op zijn beurt is gebaseerd op verschillende nationale systemen die niet altijd even nauwkeurig zijn of zeer verschillende manieren hebben om sterfgevallen te rapporteren.

De studie gebruikt de jaren 2015-19 als basislijn. Dit is logisch, maar het is extreem moeilijk en complex om rekening te houden met demografische veranderingen in de modellen om het sterftecijfer te berekenen en er is geen algemeen aanvaarde methode om dit te doen. Dit is de reden waarom meerdere studies over sterfteoverschrijdingen zeer verschillende resultaten geven – sommige beweren veel hogere percentages dan in deze studie, en andere beweren lagere. We hebben betere manieren voorgesteld om vast te stellen of de vaccins veilig en effectief zijn en in het bijzonder of de gevaccineerden een grotere kans hebben om eerder te sterven dan de niet-gevaccineerden, zoals we hier uiteenzetten.

Als dit al niet mag…

Het artikel accepteert het verhaal dat de vaccinaties levens hebben gered (misschien moesten de auteurs dit zeggen om het geaccepteerd te krijgen), terwijl wij van mening zijn dat er geen enkel bewijs is dat er ook maar één leven is gered door de covid-vaccinatie. Zoals we hebben aangetoond, zijn alle onderzoeken die de effectiviteit van vaccins claimen systematisch gebrekkig en bevooroordeeld.

Hoewel in het artikel verschillende verklaringen worden overwogen voor het teveel aan sterfgevallen – covid, de impact van lockdowns, gemiste diagnoses van ernstige ziekten en bijwerkingen van vaccins, wordt er geen rekening gehouden met wat volgens ons nu de belangrijkste factoren waren die het teveel aan sterfgevallen in 2020 verklaren, vooral in het voorjaar: verkeerde toeschrijving van de doodsoorzaak, sterfgevallen als gevolg van een ongepaste medische reactie op covid, zoals het gebruik van beademingsapparatuur, DNR’s, midazolam en een gebrek aan antibiotica voor bacteriële longontsteking.

Zoals we in meerdere artikelen over dit deelpakket hebben gemeld, is er nog veel meer onafhankelijk bewijs dat vaccins hebben bijgedragen aan buitensporige sterfgevallen en verwondingen. Naast de vele duizenden sterfgevallen die zijn gerapporteerd in systemen zoals VAERS en de gele kaart, zijn er landen zoals Australië en de Filippijnen die nooit een significante sterfte aan Covid hebben gekend totdat het vaccin werd geïntroduceerd. We weten dat er in het Verenigd Koninkrijk pieken waren in de sterfte door alle oorzaken na de introductie van het vaccin en dat er een enorme toename is van mensen die een invaliditeitsuitkering aanvragen na de introductie van het vaccin.

Maar het is natuurlijk waar dat geen van deze bewijzen een oorzakelijk verband aantonen. Een van de belangrijkste punten van kritiek op het Nederlandse artikel was dat het ’ten onrechte afleidde’ dat de vaccins bijdroegen aan het sterftecijfer. In feite hebben de auteurs deze claim nooit gemaakt!

U heeft zojuist gelezen: Waag het niet om te beweren dat oversterfte iets met het Covid-vaccin te maken heeft!

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665