Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring, deel 2

De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205
Samenvatting van het artikel

Dit is het tweede gedeelte van het onderzoek over de reactie van Nederland op het debat van de regeringsverklaring. Het betreft stellingen over de het debat.

Lees volledig artikel: De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring, deel 2

Leestijd: 2 minuten

Dit is een vervolg van het artikel over het onderzoek na het debat over de regeringsverklaring

3. Sterkst in het debat

Aan de respondenten is gevraagd wie men het sterkst vond tijdens het debat over de regeringsverklaring. En welke twee anderen ook sterk waren.

In deze tabel ziet u de uitslagen van die peiling. Met als laatste kolom hoe kiezers op deze partij hebben gestemd in november 2023 en in welke mate ze “hun” politieke leider bij de eerste drie plaatsen.

Dick Schoof wordt het meest genoemd bij de eerste drie en Wilders, Bontenbal en Jetten op de 2e, 3e en 4e plaats. Timmermans, Omtzigt en Yeşilgöz scoren relatief laag.

De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring, deel 2 - 95212

4. Reactie op stellingen over het debat

Dit is een overzicht van de kiezers die het eens zijn met stellingen over het verloop van het debat.

De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring, deel 2 - 95220

De uitslagen zijn heel duidelijk.

Dit is afgezet naar de keuze bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Bij de eerste vier stellingen zijn er geen grote verschillen naar stemkeuze uit 2023.

5. Vragen over specifieke onderwerpen

Over een aantal onderwerpen zijn nog specifieke vragen gesteld.

Hoofddoekjes

Dit is het antwoord op de vraag of men vindt dat Agema en Faber op 2 juli ’s avonds uitspraken hadden mogen doen over hun opvatting over hoofddoekjes. Dit hebben ze toen gezegd bij hun interview met RTL op de avond van hun beëdiging.

Minister Faber zei toen “Ik ben geen voorstander van de hoofddoeken’’ en “Als het regent draag ik een muts.’’  En vice-premier Agema zei dat ze iedere vrouw het recht gunt de hoofddoek af te doen “en echt vrij te zijn”.

Dit waren de antwoorden in het onderzoek afgezet naar stemkeuze uit november 2023. (Deze tabel moet horizontaal gelezen worden)

De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring, deel 2 - 95222

Over de tweet van Fleur Agema over Femke Halsema en hoofddoekjes nu en in 2009 is ook een vraag gesteld.

Rond de 30% vindt het een belangwekkende inhoud en 60% niet ter zake doende. De verschillen naar politieke voorkeur zijn niet zo groot.

Twitteren

85% is het ermee eens dat bewindslieden geen tweets mogen plaatsen terwijl ze in vak K zitten. Het varieert tussen 75% van de PVV kiezers en 95% bij de kiezers van linkse partijen.

70% vindt dat Kamerleden dat ook niet zouden mogen tijdens debatten. Daar zijn geen duidelijke patronen te herkennen naar politieke voorkeur.

Motie van wantrouwen tegen Faber en Klever

38% van de Nederlanders zou voor gestemd hebben bij deze motie van wantrouwen als ze in de Tweede Kamer zouden hebben gezeten. 54% tegen.

Kiezers van de linkse partijen stemmen tussen 80% en 90% voor die motie van wantrouwen. Kiezers van BBB en PVV voor 3%.  20% van de kiezers van VVD en NSC zou voorgestemd hebben. Kiezers van CDA en SP zouden voor ongeveer 50% voorgestemd hebben als ze in de Tweede Kamer gezeten zouden hebben.

6. Wanvertoning

86% van de Nederlanders vindt het debat over de regeringsverklaring een wanvertoning. 78% van de PVV-kiezers vindt dat. 85% van de kiezers van BBB en D66 vindt dat. Bij de andere partijen is de score (ruim) boven de 90%.

37% vindt de oppositiepartijen daar vooral voor verantwoordelijk, 24% de PVV en 11% de coalitiepartijen.

Dit is het overzicht van wat de kiezers van de verschillende partijen vinden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665