Maurice de Hond 75 jaar - 49985

De Noten uit het deel Deventer Moordzaak

Allereerst zijn dit de links naar de noten uit dit deel van de autobiografie:

67 Het artikel over deze SS-er, die samenwerkte met mijn vader.

68 Mijn uitvoerige samenvatting van het boek “Convicting the Innocent 

69 Over diverse Nederlandse rechterlijke dwalingen heeft Prof. Derksen dit boek geschreven 

70 Een krantenbericht over de fraude van het hondenteam van Oost-Nederland

71 Het onderzoek van de TU Delft uit 2011

72 Zoals vermeld in het boek De Deventer Moordzaak van Stan de Jong uit 2003

73 De uitzending van Opsporing Verzocht op 19 oktober 1999

74 Dit is het briefje dat in de tuin van de weduwe lag

75 Een YouTube-playlist van diverse programma’s over de moordzaak 

76 Het rapport van de commissie-Posthumus

77 Informatie over de dubieuze rol van het OM in de Schiedammer parkmoord

78 De huidige versie van de website geenonschuldigenvast.nl 

79 De verklaring van de ex-politieagenten over het gesprek met Michaëls vriendin

80 Mijn pleidooi in de rechtszaak wegens smaad

81 Het persbericht over het nieuwe herzieningsverzoek 

82 Overzicht van de fouten en omissies in het boek van Bas Haan

83 Een opsomming van de verdraaide feiten in de film De veroordeling

84 Mijn opsomming en onderbouwing met de getuigenissen

85 Het persbericht over die uitgebrachte dagvaarding

86 Het hoofdstuk over de file in het boek “Leugens over Louwes”  

87 Meer informatie van professor Derksen over de file 

88 Meer informatie over dat DNA-onderzoek

89 De uitgebreide beschrijving van het falen van Richard Eikelenboom in de zaak van Rosmalens flatmoord

90 Serie van uitgebreide tv-interviews met Maurice

Aanvullend materiaal

Naast de noten, zoals hierboven vermeld, is er nog meer materiaal dat interessant is in relatie tot dit gedeelte van het boek.

Podcast Oordeel Zelf

 

Naar het totaaloverzicht

Via deze link gaat u naar het totaaloverzicht van alle noten en aanvullende informatie.