Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

BIBLIOTHEEK - 9729

Welkom in de bibliotheek

Hier in onze bibliotheek deel ik studies, die ik sinds februari ben tegengekomen en zeer belangwekkend vind. Er staat hetzij de link naar die studie of de complete studie zelf. Deze studies zijn verdeeld in een aantal afdelingen..

De eerste twee afdelingen zijn geopend.

Afdelingen
  • A. Klimaat, Temperatuur, Luchtvochtigheid
  • B. Aerosolen
Afdeling A. Klimaat, Temperatuur, Luchtvochtigheid

Temperature, Humidity and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19

De relatie tussen de eerste grote uitbraken(januari-februari)  en een specifieke klimaatzone.

 

Environmental Predictors of Seasonal Influenza Epidemics across Temperate and Tropical Climates

Een groot onderzoek uit 2013 over de relatie tussen griepgolven en het weer  op 78 locaties in 40 landen

 

Mechanistics insights into the effect of humidity on airborne influenza virus survival, transmission and incidence.

Onderzoek naar de relatie tussen luchtvochtigheid en de verspreiding en overlevingskans van het influenza virus.

 

Seasonality of Respiratory Viral Infections

Een overzicht van studies en dierproeven over de relatie tussen virale infectieziektes van de ademhalingsorganen en seizoenen (temperatuur en luchtvochtigheid).

 

Seasonality of influenza in Brazil: A traveling wave from the Amazon to the subtropics.

Een overzicht uit 2007 over hoe de griep zich van Noord naar Zuid over Brazilië verspreidt.

 

Rising in the North and Setting in the South: Covid-19 in the USA – InProportion2

Over de verschillen in uitbraakpatronen in Staten in de VS op basis van de klimaatzones.

 

High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of Covid-19

Dit was al een vroege Chinese studie op basis van de ontwikkelingen in 100 Chinese steden over de relatie met temperatuur en luchtvochtigheid.

 

Climate-informed HVAC increases in relative Humidity Fight Pandemic

Begin April werd hier beschreven hoe bij HVAC systemen de verhoging van de luchtvochtigheid de verspreiding van Covid-19 (in New York) tegen kan gaan.

 

Influenza Virus Transmission is Dependent on Relative Humidity and Temperature

Dierproeven in 2007 laten zien hoe belangrijk luchtvochtigheid en temperatuur bij de verspreiding van het influenza-virus is.

Afdeling B: Aerosolen

Op een ereplek in onze bibliotheek staat het standaardwerk van William Firth Wells uit 1955: Airborne Contagion and Air Hygiene.

Het is op veel manieren een bijzonder boek. Wells zou volgens de WHO het basisonderzoek gedaan hebben voor het houden van afstand om niet geinfecteerd te worden. Dat bleek een onderzoek te zijn naar de afstand die een grotere druppel aflegt, niet of iemand dan besmet wordt of niet. Maar in het boek wordt t.a.v. influenza ook beschreven hoe via aerosolen muizen veel sterker besmet worden dan via een druppel in de neus (blz. 119)

Deze afdeling wordt verder verdeeld in:

  • Aerosolen en Sars/Influenza
  • Aerosolen en Covid-19
 

B1. Aerosolen bij SARS of Influenza

Aerosol transmission of influenza A virus: a review of new studies

Er worden diverse studies beschreven waar aerosolen een duidelijke rol spelen bij de verspreiding van Influenza A.

Aerosol transmission is an important mode of influenza A virus spread

Deze studie uit 2013 beschrijft dat infecties van influenza A vooral via aerosolen zouden verlopen

Quantifying the Routes of Transmission for Pandemic Influenza

In deze studie uit 2007 wordt modelmatig berekend hoe influenza besmettingen op korte afstand geschieden. Aerosole overdracht is veel waarschijnlijker dan via direct contact met druppels.

Concentrations and size distributions of airborne influenza A viruses measured indoors at a health centre, a day-care centre and on aeroplanes

Vanuit samples uit filters van  verschillende locaties heeft men metingen gedaan van de influenza A virus. Een van de auteurs bj deze studie uit 2011 is Linsey Marr.

Dynamics of airborne influenza A viruses indoors and dependence on humidity

Een studie uit 2011 waar beschreven wordt dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het influenza A virus en de rol van luchtvochtigheid hierbij.

Update: Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome — Worldwide, 2003

Beschrijving van de SARS uitbraak door de CDC in 2003 waar ook gewezen wordt op de verspreiding via aerosolen

Predicting super spreading events during the 2003 severe acute respiratory syndrome epidemics in Hong Kong and Singapore.

Niet alleen beschrijft deze studie uit 2004 de super spreading events met SARS, maar ook de mogelijke rol van aerosolen.

B2. Aerosolen bij Cocvd-19

Airborne transmissions of SARS-CoV-2: The world should face the reality

De basispublicatie die oproept de dreiging van aerosolen bij de verspreiding van Covid-19 serieus te nemen

Re-thinking the potential for airborne transmission of SARS-CoV-2 transmission

Een studie van twee cruciale Amerikaanse wetenschappers met kennis over aerosolen: Allen en Marr.

Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event

Het onderzoek van Prof. Streeck in Heinsberg met belangwekkende resultaten over het verschil besmet te worden bij een supersprevent en thuis.

Transmission of COVID-19 virus by droplets and aerosols: A critical review on the unresolved dichotomy

Ook deze studie gaat in op de belangrijke rol die aerosolen spelen bij transmissie van Covid-19

Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19

In deze studie wordt het grote belang aangegeven van aerosole transmissie en hoe belangrijk mondkapjes zijn om dit te bestrijden.

The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission

Een studie die laat zien dat bij spreken nogal wat microdruppels vrijkomen die langere tijd in de lucht kunnen blijven.

Quantitative assessment of the risk of airborne transmission of SARS-CoV-2 infection: prospective and retrospective applications

Een berekening van de hoeveelheid aerosolen bij een aantal uitbraken en het risico dat dan gelopen wordt.

Aerosol transmission, an indespensible route of Covid-19 spread; case-study of a department-store cluster

Een studie over de verspreiding van Covid-19 via aerosolen in een warenhuis. 

Modelling aerosol transport and virus exposure with numerical simulations in relation to SARS-CoV-2 transmission by inhalation indoors

In deze studie worden berekeningen gemaakt over de relatie tussen de tijd, die men aan aerosolen is blootgesteld en de hoeveelheid in de lucht.

Small droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS-CoV-2 transmission

Een Nederlandse studie over de dreiging van besmetting via aerosolen als ruimtes slecht geventileerd zijn.

Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event

Op basis van de gebeurtenissen bij het koor in Skagit is berekend hoeveel virus er in de lucht moet zijn geweest.

“This is a no-brainer” – airborne spread of Covid-19 and the need to change official guidance

Een uitvoerig overzicht van de bewijsvoering van het grote belang van aerosolen bij de verspreiding van het virus

Covid-19 transmission patterns only seem explainable by aerosols

Een breed overzicht van Prof. Jimenez over de rol van aerosolen

COVID-19 Data Dives: Why Arguments Against SARS-CoV-2 Aerosol Transmission Don’t Hold Water

Prof. Jimenez laat zien waarom de argumenten tegen Aerosolen weinig hout snijden